Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

PLE ORDINARI DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017

Editar
Dilluns 18 Desembre 2017, 19:00
Visites : 432

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 18 de desembre de 2017 a les 19 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple extraordinari del dia 25 d’octubre de 2017 (10/2017), aprovació de l’acta del ple ordinari del dia 20 de novembre de 2017 (12/2017), i aprovació de l’acta del ple extraordinari del dia 22 de novembre de 2017 (13/2017).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de novembre de 2017.

3è.- DONAR compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de l’aprovació definitiva de la modificació 02/216 del PGOU en relació al Parc del Ter, Hortes i Deveses. Exp. 2017S009000002

4è.- DONAR compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial urbanístic del Ter, Hortes i Deveses de Salt. Exp. 542/2014

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

5è.- APROVAR la concertació d’un compte de crèdit amb l’Entitat Banco Santander, SA. Exp. 2017E098000004

6è.- APROVAR la concertació d’un compte de crèdit amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. Exp. 2017E098000004

7è.- APROVAR la concertació d’un compte de crèdit amb l’entitat CaixaBank. Exp. 2017E098000004

8è.- APROVAR la concertació d’un compte de crèdit amb l’entitat Caixa de Crèdit dels Enginyers. Exp. 2017E098000004

9è.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Salt a la “Red Española de Ciudades Interculturales” i aprovar el text del conveni. Exp. 2017Z009000036.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal PSC-CP per assegurar les llums de Nadal a Salt. Exp. 2017A034000120

11è.- PRECS I PREGUNTES

En cas que no hi pugueu assistir, us prego que ho comuniqueu amb antelació.

L’ALCALDE

Jordi Viñas i Xifra

Enrere