Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple Municipal Ordinari

Editar
Dilluns 26 Febrer 2018, 19:00
Visites : 377

ORDRE DEL DIA

 

Data: 26 de febrer de 2018

Hora: 19:00

Lloc: Sala de Plens

 

Em plau convocar-vos a la sessió referida amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ de l'acta del ple ordinari del dia 29 de gener de 2018 (01/2018)

2.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de gener de 2018.

3.- DONAR COMPTE de la sentència núm. 44/2018 del procediment ordinari 450/2017 R-B del Jutjat del Mercantil número 1 de Girona, de la demanda interposada contra l’entitat mercantil Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Exp. 2017F020000001

4.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2017. Exp. 2017B017000007

5.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del quart trimestre de 2017 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2017B017000006

6.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del quart trimestre 2017. Exp. 2017E026000003

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

7.- CONCEDIR els Premis Tres de Març 2018. Exp. 2017B003000001

8.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter. Exp. 2018A043000001.

9.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA000456, de data 2 de febrer de 2018, concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció, instal•lacions i obres. Exp. 2018E062000015

10.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2018E062000011

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

11.- MOCIÓ presentada pels grups municipals ERC, IPS-CUP, CiU, Canviem Salt i els tres regidors no adscrits, per a revertir les reclamacions de l'IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics. Exp. 2018A034000015

12.- MOCIÓ presentada pel grup municipal del PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol. Exp. 2018A034000017

13.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per prendre mesures respecte les colònies de gats. Exp. 2018A034000018

14.- PRECS I PREGUNTES

 

Enrere