Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple Municipal Ordinari

Editar
Dilluns 19 Març 2018, 19:00
Visites : 455

ORDRE DEL DIA

Òrgan: PLE

Sessió: Ordinària

Número: 2018A021000004

Data: 19 de març de 2018

Hora: 19:00

Lloc: Sala de Plens

Em plau convocar-vos a la sessió referida amb el següent ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 26 de febrer de 2018 (02/2018).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de febrer de 2018.

3r.- DONAR COMPTE de la sentència núm. 54/2018 del procediment seguretat social 533/2016 del Jutjat Social 3 de Girona, d’estimació de la demanda interposada per la Mutua Asepeyo en relació a una revocació d’incapacitat permanent total. Exp. 2016F022000002.

4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA000814 de data 1 de març de 2018, d’acceptació de donació a l’arxiu municipal. Exp. 2018C036000001.

5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA000782, de data 27 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2017. Exp. 2018E014000001.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

6è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA000740, de data 23 de febrer de 2018, concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construccions, instal•lacions i obres. Exp. 2018E062000024.

7è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2018E062000028.

8è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2018E062000029.

9è.- APROVAR l'adhesió a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE)

de la Diputació de Girona. Exp. 2018Z009000005.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

10è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia 2018LLDA000729 de data 23 de febrer de 2018, mitjançant el qual s’ajusten les autoritzacions i disposicions de despeses a les dates reals d’entrada en vigor del nou contracte dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal. Exp. 2017Q054000001.

CONTROL DE L'ACTIVITAT DE GOVERN

11è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals Canviem Salt, PSC, ERC i IPS/CUP per aïllar el racisme, el feixisme i la discriminació a l'Ajuntament de Salt. Exp. 2018a034000022.

12è.- MOCIO presentada pels tres regidors no adscrits de l’Ajuntament de Salt, en relació a les declaracions del President del Govern d’Espanya i el nomenament de la jutgessa María Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. Exp. 2018A034000025.

13è.- MOCIÓ presentada pels grups municipals d'ERC, IPS/CUP, PSC, CiU i els tres regidors no adscrits en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística . Exp. 2018A034000026.

14è.- PRECS I PREGUNTES

L’Alcaldia - Presidència

Localització : Sala de Plens

Enrere