Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple Municipal Ordinari dilluns 18 de juny

Editar
Dilluns 18 Juny 2018, 19:00
Visites : 383

ORDRE DEL DIA:

 

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 28 de maig de 2018 (06/2018).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de maig de 2018.

3r.- DONAR COMPTE del Decret 14/2018 del recurs ordinari 84/2015B del Jutjat

Contenciós Administratiu 1 de Girona, de declarar la caducitat de la instància del

procediment interposat per Invergisa, SL. Exp. 412/2015.

4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA001775 de data 25 de maig

de 2018, de comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en el

recurs número 106/2018, interposat per Girona, SA. Exp. 2018F023000001.

5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA001925 de data 7 de juny

de 2018, d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal de l’Ajuntament de

Salt. Exp. 2018C036000002.

 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I

HABITATGE

 

7è.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de

Catalunya les festes de caràcter local per a l’any 2019. Exp. 2018Z001000001.

8è.- ADHESIÓ al model de control intern de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics

de la Diputació de Girona. Exp. 2018E027000001.

9è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei 50/1999

de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20170032000031.

10è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei

50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.

20170032000024.

 

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

 

12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA001904 de 6 de juny de 2018,

d’aprovació del text del conveni de cessió d’ús d’elements comuns de les comunitats de

propietaris de la plaça Antoni Gaudí 3 i 4, a favor de l’Ajuntament de Salt. Exp.

2018G031000001.

 

CONTROL DE L'ACTIVITAT DE GOVERN

 

14è.- MOCIO presentada pel grup municipal C’s per millorar la zona firal de la Festa

Major. Exp.: 2018A034000060.

15è.- MOCIO presentada pel grup municipal C’s pel respecte i la neutralitat institucional en

el edificis públics, en els espais públic i en el mobiliari urbà. Exp. 2018A034000061.

 

16.- PRECS I PREGUNTES

 

En cas que no hi pugueu assistir, us prego que ho comuniqueu amb antelació.

L’Alcaldia - Presidència

Localització : Sala de Plens

Enrere