Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple Ordinari de juliol

Editar
Dilluns 16 Juliol 2018, 19:00
Visites : 466

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2018

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 16 de juliol de 2018 a les 19 hores, amb el següent ordre del dia:

 

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 18 de juny de 2018 (07/2018).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de juny de 2018.

3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2018LLDA002213 de data 26 de juny de 2018, de comparèixer davant el Jutjat Social 3 de Girona, en el procediment d’incapacitat permanent total núm. 364/2018.. Exp. 2018F022000001.

 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

4t.- ATORGAR denominació a una plaça i rotondes del municipi de Salt. Exp. 2018A051000001.

5è.- ATORGAR la denominació placa 1 d’octubre a un espai del municipi de Salt. Exp. 2018A051000001.

6è.- AUTORITZAR al Sr. Jordi Garriga i Casadevall la compatibilitat per a l’exercici d’activitat professional privada. Exp. 2018D016000001.

7è.- APROVAR la modificació de crèdits núm. 02/2018 per crèdits extraordinaris i baixes per anul·lació. Exp. 2018E022000003.

8è- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2018E062000074.

9è.- APROVAR l’adhesió a l’Aliança Educació 360. Exp. 2018H004000001.

 

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

10.- APROVAR inicialment la modificació puntual del PG 1/2018 d’adaptació a l’ús recreatiu. Exp. 2018S009000001.

 

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

11è.- MOCIO presentada pel grup municipal Canviem Salt per millorar els equipaments municipals destinats als gossos. Exp.: 2018A034000072.

12è.- PRECS I PREGUNTES

 

Enrere