Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Deixalleria i servei de recollida

Enllaç de l'Agència Catalana de Residus

Descarrega't el cartell de la "Recollida de mobles i trastos vells"

Horari i servei de recollida

Les escombraries es poden deixar als contenidors diàriament entre les 20 i les 22 h per tal que siguin recollides durant la nit.

Pel que fa als trastos vells, s'ha de trucar al telèfon 972 23 88 11) on us indicaran el dia i l'hora que els heu de baixar al carrer perquè us facin la recollida.

Deixalleria

Les escombraries es poden deixar als contenidors diàriament entre les 20 i les 22 h per tal que siguin recollides durant la nit.

Les instal·lacions de la deixalleria estan previstes perquè els particulars hi puguin dipositar paper, fustes, electrodomèstics, pneumàtics, piles, vidre, olis emprats...

Per veure el mapa de la deixalleria, feu click aquí.

       

 

Ubicació: carrer d'Amnistia Internacional, 26, 17190 Salt, Girona (Polígon industrial Torremirona)

DIES SETMANALS                  

MATÍ                           

TARDA                     

De dilluns a divendres

10.00 a 13.00

16.00 a 19.00

Dissabtes i diumenges

9.00 a 14.00

tancat

 

Què hi puc portar?

Residus valoritzables

envasos, ferralla, fustes paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre, volum

Residus especials

altres residus especials, dissolvents, electrodomèstics amb CFCS, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles pneumàtics, ...

 

Què hi puc portar?

La deixalleria mòbil està en servei els divendres de 8.00 a 13.00 h al Mercat de la Massana, a la cruïlla entre els carrers Dr. Ferran i Guilleries.

Per a qualsevol dubte, podeu trucar al 972 23 88 11.

 

Bonificació per ús de deixalleria

Els veïns i veïnes que utilitzin la deixalleria gaudiran d'una bonificació en la quota de la taxa d'escombraries en les seves les quotes domiciliàries. Els usuaris que realitzin entre 6 i 10 visites a la deixalleria, gaudiran d'un 10% de bonificació, i els que realitzin més de 10 visites rebran un 20% de bonificació.

A partir del mes de gener, es podrà sol·licitar la targeta magnètica de la deixalleria, mitjançant la qual es registraran totes les visites que els habitants empadronats en un habitatge facin a la deixalleria.

El model de sol·licitud de targeta es podrà obtenir a la mateixa deixalleria, a l'Ajuntament o bé es podrà descarregar des del web del mateix Ajuntament o del Consell Comarcal. La sol·licitud es podrà presentar tant a la deixalleria, com a l'Ajuntament, com al Consell Comarcal i per via telemàtica.

La targeta sol·licitada s'enviarà per carta a casa.

La bonificació per l'ús de la deixalleria es farà efectiva en el primer o segon rebut del Servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre que el titular de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l'Ajuntament de Salt.

Els interessats hauran de presentar dins del mes de gener de cada any, les justificacions d'utilització de la deixalleria durant l'any anterior.

Amb aquesta acció es pretén incentivar el coneixement i ús d'aquesta instal·lació per part dels habitants del municipi i contribuir a la recuperació i aprofitament de residus, per tal d'evitar el màxim possible l'abandonament dels residus al voltant dels contenidors.

La bonificació pretén premiar la fidelitat de tots aquells ciutadans i ciutadanes que es desplacen fins a la deixalleria per a gestionar d'una forma molt més correcta tots aquells residus que generen, sobretot tots aquells residus especials, tòxics i perillosos, com pintures, tòners, ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFC's, etc. que per la toxicitat no es poden abocar als contenidors presents a la via pública.

Per a més informació podeu descarregar-vos l'ordenança fiscal número 18 a l'apartat de la seu electrònica.