Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Volant d'empadronament històric
Descripció:
Volant emès per l'Ajuntament que acredita, en un període determinat, l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal d'Habitants.
Com fer-ho:
- PRESENCIALMENT: Adreçant-se al Servei d'Atenció al Ciutadà. Horari. Aportant la documentació següent: DNI, permís de residència o passaport ORIGINALS Si es fa mitjançant representació: Autorització firmada de l'interessat delegant en la persona autoritzada, DNI d'aquesta última i DNI original o fotocòpia de l'interessat. - PER CORREU: Cal seguir les instruccions següents: -Ompliu, imprimiu i SIGNEU el model d'instància que trobareu a continuació. -Adjunteu la fotocòpia del DNI, permís de residència o passaport dels interessats. -Envieu tota la documentació a: Ajuntament de Salt Plaça del President Lluís Companys 1 17190 Salt Si sol·liciteu el tràmit per correu al cap d'uns dies rebreu el volant al vostre domicili. Serà enviat al domicili que figura al Padró municipal d'habitants o ha l'indicat a la sol·licitud -PER INTERNET: al web que trobareu a continuació. En el cas que el volant s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, el poden sol·licitar el cònjuge o el fills (acreditant relació de parentiu) o la persona que consti com hereu/va (acreditant mitjançant testament) mitjançant una instància.
Dirigit:
a) L'interessat: qualsevol ciutadà / ciutadana que estigui empadronat en el municipi, en nom propi o mitjançant representant degudament autoritzat. b) Altres administracions o organismes públics quan siguin necessaris i adequats per a l'exercici de les seves competències. c) Cònjuge o filla o persona que consti hereu/va.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Si es tramita presencialment: resposta immediata per l'Ajuntament. Si es tramita per correu o per internet: al cap d'uns dies rebreu el volant al vostre domicili.
Preu:
Gratuït
Documentació:
Model d'instància