Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Volant d'empadronament actual
Descripció:
Document que acredita les dades personals que consten en l'actualitat al Padró Municipal d'habitants de Salt.
Com fer-ho::
- PRESENCIALMENT: Adreçant-se al Servei d'Atenció al Ciutadà. Horari. Aportant la documentació següent: DNI, permís de residència o passaport ORIGINALS Si es fa mitjançant representació: Autorització firmada de l'interessat delegant en la persona autoritzada, DNI d'aquesta última i DNI original o fotocòpia de l'interessat. - PER CORREU: Cal seguir les instruccions següents: -Ompliu, imprimiu i SIGNEU el model d'instància que trobareu a continuació. -Adjunteu la fotocòpia del DNI compulsada, permís de residència o passaport dels interessats. -Envieu tota la documentació a: Ajuntament de Salt Plaça del President Lluís Companys 1 17190 Salt Si sol·liciteu el tràmit per correu al cap d'uns dies rebreu el volant al vostre domicili. Serà enviat al domicili que figura al Padró Municipal d'habitants o a l'indicat a la sol·licitud -PER INTERNET: al lloc web que trobareu a continuació.
Dirigit:
a) L'interessat: qualsevol ciutadà / ciutadana que estigui empadronat en el municipi, en nom propi o mitjançant representant degudament autoritzat. b) Altres administracions o organismes públics quan siguin necessaris i adequats per a l'exercici de les seves competències. c) Qualsevol de les persones que estiguin empadronades juntament amb l´interessat. (mateix domicili).
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Si es tramita presencialment: resposta immediata per l'Ajuntament. Si es tramita per correu o per internet: al cap d'uns dies rebreu el certificat al vostre domicili.
Període:
En qualsevol moment.
Preu:
Gratuït
Observacions:
Legislació: - Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya - Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.
Web:
Tramitació online