Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Al·legacions i recursos a denúncies/sancions per a infraccions a l'ordenança de convivència
Descripció:
Contra les denúncies/sancions per incompliment de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA (OMCC i VP) el/la denunciat/sancionat té dret a presentar al·legacions i/o recurs en contra per a la defensa dels seus drets. Cal presentar pels conductes establerts, per ell mateix o per representant, tota la documentació i proves en defensa dels seus drets .
Com fer-ho:
Documentació necessària: Escrit d’al·legacions o recurs i tota la documentació i/o proves de què es valgui el denunciat/sancionat. CANALS DE TRAMITACIÓ: - Per correu ordinari - Presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà - Per Internet: cal que disposeu de signatura electrònica.
Dirigit:
El denunciat/sancionat o un representant.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Depenent de les proves proposades, però no més de 2 mesos.
Període:
Les al·legacions: 10 dies des de la notificació de la incoació i proposta de l’instructor.
Preu:
Gratuït , Gratuït, llevat que es proposin proves que comportin despeses.
Observacions:
Mentre no es sanció les al·legacions es tramiten i si es presenten a posteriori es considera com un recurs de reposició. Tràmits de l'Ajuntament de Salt
Documentació:
Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública Tramitació Online Model d'instància Llei 30/1992, de 26 de novembre Decret 278/1993, de 9 de novembre