Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Alta en el cens municipal d'animals de companyia
Descripció:
És el procediment a través del qual es duen a terme les altes d'animals al cens d'animals de companyia. En el cas dels gossos, aquests tràmits són obligatoris i, previ a la sol·licitud d'inscripció, hauran d'estar identificats amb un microxip o un tatuatge. Els animals que s'han de donar d'alta són els que estableix l'Ordenança de tinença d'animals i que tinguin la seva residència a Salt. Per identificar el vostre gos amb un microxip o un tatuatge cal que aneu al veterinari. En el moment de l'alta es lliurarà una placa identificativa amb el número del cens que li correspongui a l'animal i que haurà de portar permanentment penjada a la cadena o collar. Per a la modificació de les dades cal dirigir-se al Servei de Salut. El canvi de titularitat el tramitarà el nou propietari, que haurà de portar la cartilla sanitària de l'animal actualitzada, on constin les dades del nou titular.
Com fer-ho:
Per a les sol.licituds d'alta i modificacions al cens d'animals de companyia cal: 
- Imprès de sol·licitud degudament omplert
- Fotocòpia de la cartilla sanitària o altres de l'animal
- Document d'acreditació de microxip
- Fotocòpia del DNI de la persona propietària de l'animal

CANALS DE TRAMITACIÓ: Presencialment a l'àrea de Salut de l'Ajuntament.
Dirigit:
Totes les persones majors d'edat propietàries d'animals domèstics que visquin al terme municipal de Salt o el seu representant degudament acreditat.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Al moment, es realitza presencialment al Servei de Salut.
Període:
En el termini màxim de tres mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició de l'animal o del canvi de residència del propietari.
Preu:
20.00€ , Les taxes d'alta en el cens són les que regulen els preus públics. A partir de l'any 2012, hi ha una taxa anual de 20€.
Documentació:
Ordenança municipal de control i tinença d'animals
Model d'instància