Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Certificat de REBUT PAGAT d'un tribut municipal gestionat per l'Ajuntament (ICIO, sancions de sanitat, sancions d'urbanisme, sancions d'activitats i multes coercitives)
Descripció:
Document pròpi que acredita el pagament d'un tribut
Com fer-ho:
Documentació necessària: DNI de l'interessat o autorització Per Internet, fax, o correu indicant l'adreça a enviar: cal fer prèviament l'ingrés al cte. de l'Ajuntament detallant el nom i cognoms. Presencialment a les oficines municipals
Dirigit:
l'interessat o qualsevol persona autoritzada
Temps:
Normalment és immediat
Preu:
1.55€, si no són rebuts domiciliats en entitats bancàries
Web:
Tràmits on-line