Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
Ho podeu demanar per:
A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament A les entitats bancàries
Característiques bàsiques i descripció *
Pagament de tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat bancària. Domiciliant els rebuts del període voluntari ordinari, tindreu l'opció de fraccionar el pagament en un 60% i 40%.
Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona.
Quan?
Durant tot l'any, amb una antelació mínima de 2 mesos abans de l'inici del període voluntari. En cas contrari, la domiciliació s'aplicarà a l'exercici següent.
Documentació necessària:
DNI i número de compte bancari.
Preu:
Gratuït
* Aquestes domiciliacions seran dels tributs que té l’Ajuntament (IAE, Escombraries industrials i comercials, Cementiris, mercat setmanal ) fins al 1 de gener de 2013 que passarà a gestionar-los la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC). La resta de tributs (IBI urbana i rústica , Impost vehicles, ocupació de la via pública (rètols, tendals i marquesines), escombraries domèstiques i clavegueram que no tenen comptador d’aigua, Entrades i reserva d’aparcament (GUALS)), des de l'1 de gener de 2012 ja s'estan gestionant des de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC). Les escoles bressol s'estan gestionant des de l'inici del curs 2012/2013 (1 de setembre de 2012).