Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Gestió de residus i neteja
Descarrega't el calendari de neteja del municipi                                                               

 

A Salt, les 4R                                                                                                                 

Es pretén treballar per millorar la qualitat de vida pels barris i des dels barris amb apostes de sostenibilitat tant a nivell social (ciutat més humana: educadora, saludable, equitativa, solidària, justa i humanitària), econòmic (desenvolupament endògen local) com ambiental (promoció de la biodiversitat i verd urbà, lluita contra les emissions contaminants, gestió sostenible dels recursos naturals i els residus,…).

Objectius:

 • Dur a terme un conjunt d'activitats i accions per tal de d'apropar a la població el reciclatge i els beneficis d'aquest.

 • Mostrar que el paper de cadascun de nosaltres és imprescindible per fer de la comunitat, del barri o del poble, un lloc més sostenible.

 • Aconseguir que la ciutadania se senti corresponsable i conscient dels drets i deures que comporta la vida comunitària i conscient també dels reptes ambientals tant locals com globals.

Conceptes:

 • Reduir: es promou un consum responsable. Per generar una menor quantitat de residus, especialment paper i plàstic, és important que les persones prenguin consciència a l'hora de comprar i adquirir productes, perquè és precisament en aquesta acció que es pot estalviar la generació de residus.

 • Reutilitzar: inclou la idea d'allargar la vida útil d'un producte, ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original o donant-li una altra utilitat. Reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui depositant-lo en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el seu reciclatge.

 • Reciclar: un cop sabem que ja no hi ha altres opcions i que el residu està generat, es tracta de realitzar un procés de tractament del residu perquè aquest pugui tornar a ser emprat per a altres usos. Actualment al municipi de Salt s'aconsegueix reciclar un 30,1% net, del total arreplegat durant la recollida selectiva.

 • Revaloritzar: per últim tenim el concepte Revaloritzar, amb el qual es vol donar a conèixer la importància d'una vida sostenible tant en l'àmbit local com global. És la utilització dels residus que no es poden reutilitzar ni reciclar per a obtenir energia.

   

QUÈ SE'N FA DEL RESIDU RECICLAT?

Es mostra quin és el destí final del residu i què se'n fa d'aquest un cop avocat al contenidor. Molt sovint sabem que s'ha de reciclar però desconeixem el procediment del reciclatge.

 • Contenidor marró: Gairebé un 40% dels residus que es generen als domicilis són matèria orgànica. A partir d'aquest residu es du a terme el compostatge, que és el procés de descomposició biològica de la matèria orgànica. El resultant d'aquests procés no és ben bé un adob, sinó que es tracta d'un regenerador de terreny, ja que conté nutrients.

 • Contenidor blau: El paper i cartró provenen d'espècies arbòries de creixement ràpid ( pi i eucaliptus) destinades a aquesta finalitat. El destí principal que tenen els papers i cartrons reciclats és produir més paper i cartró, sempre en funció de la composició que tinguin; és per això que se'n fa un triatge previ per a millorar els resultats.

 • Contenidor groc: El procés de reciclatge dels envasos és potser el més complex ja que per a cada tipologia d'envàs es requereix un procés diferent; per tant, segons la seva composició tindrà una utilitat o una altra. Els envasos brick es separen manualment i s'utilitzen per a fabricar bosses de paper, làmines d'alumini o cartró, paper de cuina, etc. Les fraccions de polietilè i alumini s'utilitzen com a combustible en els processos de combustió d'algunes indústries i/o a la indústria de ciment. Les llaunes d'acer es separen a través d'un electroimant, després es premsen i es duen a fondre per fer carrosseries, tubs,etc. Les llaunes d'alumini es separen per corrents de Focault, posteriorment es premsen i es fonen per a fabricar bicicletes, electrodomèstics,etc.

 • Contenidor verd: El vidre, durant el procés del reciclatge, es tritura i es neteja. La matèria que s'obté després d'aquesta operació s'anomena «calcín» i, un cop elaborat, es transporta fins als forns de vidre on s'usa com a matèria primera; per tant, veiem que el vidre es recicla en un 100%.

   

QUÈ ES LA SOSTENIBILITAT?
 • Sostenibilitat: és un concepte econòmic, ocial i ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient.

  Pretén ser una manera d'organitzar l'activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial màxim en el present al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament. La sostenibilitat afecta a tots els nivells organitzatius, des del barri fins al planeta sencer