Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
INFÀNCIA I FAMÍLIA

Des de l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt es promouen accions que cerquen donar respostes a les necessitats del territori.

Salt és un municipi que presenta unes singularitats en la seva estructura demogràfica que la situen en una posició molt diferent respecte les localitats i poblacions veïnes. Els processos migratoris que s’han produït en aquests darrers anys han tingut un fort impacte al nostre municipi i s’ha consolidat un perfil de població molt jove que a mesura que s’anava establint reagrupava les seves famílies, especialment dones i fills.

Per tot això, des de la nostra àrea, així com des d’altres serveis, hem promogut accions orientades a millorar els processos socials, educatius i culturals orientats a millorar les condicions i les oportunitat de la infància i de les seves famílies.

JUGUEM?

Organitza:
 • Àrea d’Integració i Convivència
 • Consorci de Benestar Social Salt/Gironès
 • Fundación Atenea - Diputació de Girona


Col·labora:

 • Policia Municipal
 • Àrea d’Ensenyament
 • Àrea de Salut
 • Àrea de Joventut i Lleure

El projecte JUGUEM? es desenvolupa al territori per poder portar a terme una proposta exitosa d’ús compartit i consensuat de l’espai públic que pugui ajudar i articular el model d’intervenció en medi obert al municipi de Salt i capacitar la ciutadania per poder generar per si mateixa respostes de millora educativa.

El projecte juguem pivota a través del treball d'un equip tècnic que organitza i programa les activitats, un grup de monitors que les executen i les dinamitzen ajudats moltes vegades per un grup de voluntaris i, finalment, les entitats culturals i esportives del territori que són les que fan possible que es puguin desplegar les activitats extraescolars del Juguem? que s'ofereixen als centres educatius del municipi de Salt.

L’objectiu d’aquest programa és transformar l’entorn socialitzador dels infants perquè aquests esdevinguin uns espais educatius integrals fomentant la relació, la participació i la interrelació de tots els infants, independentment del lloc d’origen i el sexe, per passar de la coexistència a la convivència en l’espai públic.

Patis i places

Aquesta acció és una herència que des de l’any 2006 es porta a terme al municipi i que des de l’any 2011 s’ incorpora a les accions del projecte JUGUEM? com a nucli de la intervenció en el medi obert amb infants, joves i les seves famílies. Amb aquesta nova arrencada, tot i que es desenvolupa durant tot l’any, cal distingir un horari d’hivern i un horari d’estiu. Durant els mesos de més fred només s’obren els patis i places els divendres i els dissabtes al matí i durant la resta de dies es porta a terme el XEJ en espais tancats. Quan arriba el bon temps els patis i les places s’obren tots els dies excepte el diumenge de les 18 h a les 20.30 h. En aquest moment es dóna servei a dues places i dos patis.

Cada espai té el seu monitor de referència, fet que fa que hi hagi un vincle molt estret entre els participants, els veïns i els comerciants de la zona. Cada mes es fa una programació diferent per als patis i les places, i es busca un eix d’animació que sigui engrescador per als participants.

Els patis que obrim cada tarda per desenvolupar l'activitat són el de l'escola Mas Masó i el de l'escola La Farga. Pel que fa a les places, són la plaça Catalunya i la plaça del Mercat.

Destinataris
Tota la població, fonamentalment nois/es de 6 a 20 anys de Salt que sovint no troben espais que propiciïn el foment d’un oci normalitzat i positiu.

Juguem després de l'escola

“Juguem després de l'escola” forma part del programa JUGUEM ? L'objectiu d'aquesta proposta gira a l'entorn d'un seguit d'activitats que enforteixen els valors dels infants i adolescents, els quals han d'aprendre a viure i a conviure de manera segura amb el seu entorn.

Activitats extraescolars
Les activitats extraescolars del JUGUEM ? es porten a terme a través de les entitats esportives i culturals del municipi. D’aquesta manera s’implica les entitats en el coneixement de la realitat dels nens i adolescents i al mateix temps esdevé una oportunitat per crear vincle entre l’entitat i els usuaris que s’inscriuen a l’activitat. Hi participen 7 centres d’educació primària dels 13 que hi ha al municipi entre públics i concertats. Pel que fa als centres de secundària, hi participen alumnes dels 6 centres del municipi de Salt.

Les activitats es porten a terme cada tarda de dilluns a divendres i actualment s'ofereixen 30 recursos diferents en els quals participen 530 alumnes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE S’OFEREIXEN:
 • Bàsquet
 • Judo
 • Natació
 • Escola esportiva
 • Ritme i percussió
 • Teatre
 • Escacs
 • Plàstica
 • Atletisme
 • Handbol
 • Màgia
 • Veu i cant

Espai lector

Aquest projecte s’inicia l’any 2012 a partir de l’anàlisi de necessitats detectat per la biblioteca Massagran i compartit per diferents serveis per tal de millorar les competències en lectura i escriptura de tots aquells infants i famílies als quals els resulta difícil accedir a les dues biblioteques del municipi.

El projecte es basa en la creació d’un petit espai de lectura proper al barri i al col•lectiu que hi viu. Un local de no més de vuitanta metres quadrats dotat d’un fons bibliogràfic dels millors contes i àlbums il•lustrats (no més de 150 exemplars) i algunes obres de referència, bàsicament diccionaris. L’espai roman obert dues hores i mitja al dia, totes les tardes de la setmana de dilluns a divendres. Una educadora és la persona de referència que dinamitza l’espai i que vetlla pel bon funcionament del recurs.

DESTINATARIS: nens i nenes de 6 a 12 anys

XEJ (Xarxa d'esplais juvenils)

La Xarxa d'Esplais Juguem? es converteixen en espais de trobada per a infants i adolescents durant l'hivern atès que les condicions climàtiques i d'horaris no permeten desenvolupar de manera normalitzada les activitats de medi obert . En aquests espais es treballa a partir de projectes d'interès compartits pels infants i adolescents.

 • Infants de 6 a 9 anys . Escola la Farga: dilluns i dimecres de 17 h a 19 h . Escola Mas Masó: dimarts i dijous de 17 h a 19 h
 • Infants de 10 a 14 anys . Pavelló de Gimnàstica: dilluns i dimecres de 17 h a 19 h i dimarts i dijous de 17 h a 19 h.

Juguem segures a Salt (itineraris segurs)

“Juguem segurs a Salt” és un dels objectius que en certa manera va impulsar el projecte JUGUEM? I que estava molt relacionat amb la necessitat d'establir una certa organització en l'espai públic per tal d'evitar conductes de risc i al mateix temps fe prevenció a l'entorn de qüestions de seguretat vial, que sobretot afectaven els grups d'edat més joves. En aquest sentit totes les activitats desplegades pel projecte Juguem? posen èmfasi en aquest tema, atès que cal treballar hàbits per defugir aquest tipus de situacions.

 • Itineraris segurs: el propòsit dels itineraris segurs és crear una xarxa vial dins l'espai residencial per tal que els escolars puguin circular amb seguretat per anar i tornar de l'escola. L'objectiu és crear tres itineraris que permetin travessar el municipi de manera segura i eficaç implicant les escoles, els veïns, les entitats i els comerços del municipi.

Que circuli el lleure

Promoció de la formació en el món del lleure
A través d’aquesta acció s’intenta promocionar la formació entre els usuaris del JUGUEM? i assolir una tasca més responsable, participava i educativa en els espais de lleure. Els joves entre 14 i 16 anys empadronats a Salt poden accedir a aquest curs d’iniciació (gener/març). Els joves que hagin superat aquest curs d’iniciació es podran inscriure gratuïtament al curs de premonitors (joves entre 15 i 17 anys).

Seguidament, hauran de fer 100 hores de voluntariat dins del programa Juguem? als patis i a les places. A partir dels 18 anys poden realitzar el curs de monitor de lleure on, per obtenir finalment el títol, caldrà fer pràctiques de monitor de lleure dins del programa Juguem? als patis i places.

XARXA DE TALLERS AMB FAMÍLIES
 • Àrea d’Integració i Convivència
 • Àrea d’Ensenyament
 • Consorci de Serveis Socials Salt/Gironès
 • Departament d’Ensenyament
 • Punt de Voluntariat
 • Vincle
 • Fundación Atenea
 • Casal dels Infants
La Xarxa de Tallers amb Famílies (XTF) als centres educatius és un projecte comunitari i de treball en xarxa entre diverses àrees, institucions i entitats que treballen al municipi de Salt per tal de sumar esforços i treballar conjuntament per millorar l’èxit escolar dels infants del municipi de Salt. Es tracta de tallers de conversa en català, tallers d’informàtica i de manualitats, amb l’objectiu de l’acolliment lingüístic com a eina transversal i bàsica per a facilitar la comunicació amb l’escola i repercutir en l’èxit escolar de l’alumnat. Alguns estudis i accions han contribuït a fer palesa que els vincles positius entre escola i família contribueixen a l’èxit escolar dels alumnes. Aquests tallers s’estructuren en blocs trimestrals, de manera que el compromís és trimestral. Un cop a la setmana entre una hora i mitja i dues hores, depenent de l’escola, en la franja horària de 9.15 a 10.45 o de 15.15 a 16.45. Hi ha dues modalitats de participació a la XTF:
 • Tallers que promou l’Ajuntament
 • Tallers que promouen els centres educatius
Els tallers es porten a terme gràcies als voluntaris (a títol individual o en metodologia d’Aprenentatge Servei de la Universitat) i a un equip tècnic que acompanya els voluntaris, dissenya els tallers i prepara les sessions.

Parlem

 • En què consisteix? El “Parlem” és un taller de conversa en català.
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un dinamitzador/a de la Xarxa de Tallers, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’un educador social dels Serveis Socials del Consorci que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola.
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol·licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme

Creixem junts (capacitats parentals)

 • En què consisteix ? Es faran sessions grupals amb pares i mares  per treballar  l’educació dels fills/es , la salut, la participació a l’escola... mitjançant la conversa en català. Es treballarà per blocs temàtics relacionats amb les capacitats parentals. Cada bloc es treballarà a partir de vocabulari relacionat amb el tema. 
 • Qui els portarà a terme? Els tallers de capacitats parentals els portarà a terme un educador/a Social de Serveis Socials del Consorci de Benestar Salt-Gironès amb el suport de l’educador social del SBAS referent de l’escola, si escau.  A principi de curs es farà una programació de les accions i les activitats que es duran a terme. 
 • A quines famílies va adreçat? Serà la Comissió Social de cada centre qui valorarà la necessitat de fer aquest taller amb les famílies i serà la mateix Comissió qui decidirà les famílies participants. 
 • On es durà a terme? A les escoles que la Comissió Social cregui convenient.

Creem

 • En què consisteix?  El “Creem” és un taller de manualitats 
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un professional del Casal dels Infants, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’un professional de l’Escola de Belles Arts de l’Ajuntament que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola. 
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol•licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme.

Cliquem

 • En què consisteix?  El “Cliquem” és un taller que pretén treballar nocions bàsiques relacionades amb la informàtica.
 • Qui els durà a terme? Els tallers els durà a terme el voluntariat amb el suport d’un professional del Casal dels Infants, amb un seguiment periòdic a l’espai on desenvolupen els tallers, a més del suport d’una professional del Punt Omnia (Montse Puigvert) que farà el temari i el seguiment d’aquest.
 • A qui s’adreça? A totes les famílies de l’escola.  
 • On es durà a terme? A les escoles que el sol•licitin, sempre que hi hagi suficients voluntaris per dur-lo a terme.