Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Planejament general en tràmit

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2017 – ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA A L'ÀMBIT DE L'ENCREUAMENT DE L'AP-7 AMB LA C-65. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 31 de juliol de 2017.

 

Aprovació de l'Avanç del Pla Parcial i divisió en subsectors de les zones de desenvolupament urbà d'activitat productiva (DUP) i mixta (DUM) "Camí dels Carlins - Avinguda de la Pau" en els municipis de Vilablareix i Salt. Aprovat per la Junta de Govern Local de 23 de març de 2018, es sotmet a informació pública pel termini d'1 mes (fins 14 de maig de 2018).

Document Comprensiu Avan PP

Document previ Avanç PP sector sud _ Informació pública

Informe de mobilitat Avanç PP sector sud - Mcrit

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 1/2018 – ADAPTACIÓ DE L'ÚS RECREATIU. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 16 de juliol de 2018.
Aprovada provisionalment per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019
Aprovat el Text refós per acord de Ple de data 21 d'octubre de 2019

Certificat Acord Ple Aprovació provisional 18 febrer 2019

Certificat Acord Ple Aprovació text refós 21 d'octubre 2019

Text Refós. Memòria, normativa i plànols. Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 1/2018.

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 1/2019 - Actuació aïllada AA5 Ronda Monar.
Aprovada inicialment per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019.
Aprovada provisionalment per acord de Ple de data 21 d'octubre de 2019

Certificat Acord Ple Aprovacio Provisional 21 octubre 2019

Memòria, normativa i plànols. Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 1/2019 Aprovació Provisional