ELS TRIBUTS MUNICIPALS – CANVIS A LA FACTURACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES, CLAVEGUERAM I AIGUA

El passat divendres 11 de novembre de 2022, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter varen signar la constitució de la societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA).

L’aprovació d’aquest nou sistema de gestió del servei d’abastament i distribució d’aigua potable a les ciutats de Girona, Salt i Sarrià comportarà un seguit de canvis en el pagament de la factura de l’aigua i de les taxes municipals d’escombraries i de clavegueram. Aquests canvis s’aniran aplicant entre el darrer trimestre del 2022 i el primer trimestre del 2023, i en cap cas afectaran el preu que es paga pel servei.

Durant el mes de gener del 2023, els veïns i veïnes de Salt rebran la facturació del quart trimestre del 2022. Aquesta facturació estarà formada per dues factures, la suma de les dues no suposarà un increment del preu del servei que s’oferia fins ara:

  • L’última facturació de l’aigua de mans d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA). La facturació no correspondrà a un trimestre sencer, sinó a la part proporcional fins al 23 d’octubre ( és a dir del 1 al 23 d’octubre) ,data en la qual l’empresa mixta va deixar de donar el servei. Dins d’aquesta factura i com ja venia essent habitual també s’hi facturarà el 4rt trimestre de la taxa de clavegueram i escombraries.
  • La primera factura de la nova societat de l’aigua, la nova empresa pública supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) ,que facturarà el consum d’aigua des del dia 24 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

A partir de l’exercici 2023, el cobrament de la taxa d’escombraries es portarà a terme directament per l’Ajuntament, en els terminis que s’aprovin en el calendari del contribuent; i la taxa de clavegueram la cobrarà Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) trimestralment tal i com es feia fins ara.

L’objectiu de l’Ajuntament és que la ciutadania pugui fer un ús d’aquesta informació i consultar-la quan sigui necessari. L’ajuntament té per objectiu posar a disposició totes les dades públiques d’interès general per tal que la pugueu explorar per a les finalitats que desitgeu i potenciar així també noves línies d’interacció amb el consistori.