Logo Esquerra Republicana Salt

Esquerra Repúblicana de Catalunya Acord Municipal