Toni Vidal i Sastre

ANTONI VIDAL I SASTRE

Nascut a Girona el dia 11/03/1976
Té dos fills
Càrrec: Tercer tinent d’Alcalde, Regidor de Seguretat Ciutadana, Foment de l’Ocupació i Serveis Econòmics
Llicenciat en Geografia per la UDG, Màster en gestió cultural per la UOC.
Actualment treballa a l’Ajuntament de la Jonquera com a tècnic de joventut
toni.vidal@salt.cat