Anna Fusté i Pujol

ANNA FUSTÉ I PUJOL

Nascuda a Girona el dia 16/11/1957
Casada, amb dos fills
Càrrec: Regidora de Medi Ambient i Mobilitat
Diplomada en Graduat Social
Funcionària a la Direcció General de Trànsit a Girona
anna.fuste@salt.cat