DOCUMENTACIÓ, PLANS I TRÀMITS

Us donem la benvinguda a aquest important apartat del nostre web. Aquí i podreu trobar informació molt important per a la ciutadania referent al desenvolupament diari d’accions i polítiques en diversos àmbits locals, i també hi trobareu com accedir als principals tràmits que podeu fer amb l’ajuntament.

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar que la ciutadania de Salt tingui coneixement de totes les polítiques que s’estan portant a terme en diferents àmbits..

Què podem trobar a Documentació i tràmits?

Hi trobaràs tota la informació referents als plans d’actuació locals que s’han impulsat des de l’Ajuntament de Salt per fer front a les necessitats de diferents col.lectius. També i trobaràs informació útil per facilitar-te l’accés als tràmits més importants per dirigir-te a l’ajuntament.

L’objectiu de l’Ajuntament és que la ciutadania pugui fer un ús d’aquesta informació i consultar-la quan sigui necessari. L’ajuntament té per objectiu posar a disposició totes les dades públiques d’interès general per tal que la pugueu explorar per a les finalitats que desitgeu i potenciar així també noves línies d’interacció amb el consistori.