OFICINA DE CATALÀ DE SALT

El Servei va néixer per atendre les necessitats en matèria de normalització lingüística del municipi de Salt, a la comarca del Gironès. La seva activitat s’orienta tant als ajuntaments, com a les empreses, les entitats i els particulars del territori.

Activitats destacades

L’Oficina de Català de Salt té com a objectiu facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els àmbits, així com facilitar que el català esdevingui la llengua vehicular i una eina de cohesió del nostre municipi.

Les activitats d’aquest servei s’estructuren al voltant de tres grans àrees d’actuació: ensenyament de la llengua, assessorament lingüístic a empreses i particulars i dinamització lingüística, al mateix temps que implementem el programa de Voluntariat per la llengua de la Direcció General de Política Lingüística.

A més a més d’aquestes actuacions, organitzem activitats de cohesió social, cultura i acolliment lingüístic que reforcen els nostres objectius, i que són activitats pròpies o en col·laboració amb altres entitats del territori i adreçades a la població general.