Organigrama

Alcaldia

Alcalde

Jordi Viñas i Xifra

Àrea de Territori, Serveis Públics, Medi Ambient i Sostenibilitat

Tinent d'Alcalde

Àlex Barceló i Llauger

Regidoria d'Entorn Urbà

Regidor

Àlex Barceló i Llauger

Regidoria d'Habitatge

Regidor

Àlex Barceló i Llauger

Regidoria d'entorn Natural i Medi Ambient

Regidora

Anna Fusté i Pujol

Regidoria de Serveis Urbans

Regidor

Josep Valentí i Feixas

Regidoria de Desenvolupament Local

Regidora

Cristina Alarcón i Piedra

Àrea de Serveis Generals,Serveis Econòmics i Govern Obert

Tinent d'Alcalde

Antoni Vidal i Sastre

Regidoria de Serveis Generals

Regidora

Cristina Alarcón i Piedra

Regidoria de Serveis Econòmics

Regidor

Antoni Vidal i Sastre

Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Tinent d'Alcalde

Antoni Vidal i Sastre

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Regidor

Antoni Vidal i Sastre

Regidoria de Mobilitat

Regidora

AnnaFusté i Pujol

Àrea de Drets Socials, Salut Servei a les persones i ocupació

Tinent d'Alcalde

Margarita de Arquer i Carreras

Regidoria d'Ensenyament

Regidor

Fermí Cunill i García

Regidoria de Ciutadania i Comunitat

Regidora

Margarita de Arquer i Carreras

Regidoria d'Acció Social

Regidora

Margaria de Arquer i Carreras

Regidora de Foment de l'Ocupació

Regidor

Antoni Vidal i Sastre

Regidoria de Salut Pùblica

Regidor

Jesús Vilaplana i Birba

Regidoria d'Atenció a la Gent Gran

Regidora

Isabel Alberch i Fugueras

Regidoria de Joventut

Regidor

Fermí Cunill i García

Regidoria d'Esports

Regidor

Jesús Vilaplana i Birba

Regidoria de Cultura i Festes

Regidora

Núria Heras i Colomer