Servei de transport públic municipal

El servei de transport públic municipal, ha de contribuir a satisfer les necessitat de mobilitat de tots els ciutadans i les ciutadanes de Salt, i col·laborar en la millora del medi ambient, l’accessibilitat i la qualitat de vida, afavorint el desplaçament col.lectiu a tots els col.lectius més vulnerables.

Salt disposa en aquests moments de 3 línies urbanes operades per TEISA, que comuniquen la nostra vila amb Girona.

L3 – Girona (Plaça Marquès de Camps) – Salt (per carrer Major)

https://www.girona.cat/bus/docs/L3.pdf

L4 – Girona (Plaça Marquès de Camps) – Salt(per Espai Gironès)

https://www.girona.cat/bus/docs/L4.pdf

L9 – Girona (UDG Montilivi) – Salt (per Emili Grahit)

https://www.girona.cat/bus/docs/L9.pdf

Salt disposa també, de línies de bus interurbanes que comuniquen amb d’altres municipis i aeroports operades per:

Subvencions i ajudes al transport a Salt

Targeta Salt + Gran

Dirigida a totes les persones majors de 70 anys. Ofereix 10 viatges gratuïts cada mes.

Per a consultes i noves altes, cal dirigir-se al Centre de Recursos de la Gent Gran (posar el link de gent gran aquí)

Targeta T-MES per a joves estudiants d’entre 16 i 25 anys

Dirigida a joves estudiants d’entre 16 i 25 anys que estan cursant estudis reglats a Girona o pobles veïns.

Es subvenciona el 40% del cost de la targeta.

Per a consultes i noves altes, cal dirigir-se a l’Oficina de Promoció de la Ciutat (Posar link als telèfons dels equipaments municipals)

Targeta t-12

Dirigida a tots els nens i nens d’entre 4 i 12 anys

Targeta gratuïta

Per a consultes i noves altes, cal dirigir-se a l’oficina de ATM a Girona