ANTONI VIDAL I SASTRE

Nascut a Girona el dia 11/03/1976
Té una filla i un fill
Càrrec: Tercer tinent d’Alcalde
Llicenciat en Geografia per la UDG, Màster en gestió cultural per la UOC i Màster en direcció pública a ESADE
Empleat públic a l’administració local
toni.vidal@salt.cat