ÀREES I SERVEIS

General

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

Mediambient

ÀREA DE TERRITORI MEDI AMBIENT SERVEIS PÚBLICS I SOSTENIBILITAT

Serveis generals

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Policia local

ÀREA SEGURETAT CIUTADANA