CIUTADANIA

OBJECTIUS PRINCIPALS

L’Àrea d’Integració i Convivència promou projectes i serveis propis, i coopera amb la resta d’àrees i agents públics , del tercer sector o d’associacions en pro de la incorporació de nous ciutadans i ciutadanes, procedents d’arreu, que escullen la nostra ciutat com l’indret on viure i conviure.

L’Àrea d’Integració i Convivència, orienta les seves actuacions a través de dos objectius de caràcter estratègic:

 • Les accions d’acollida, a través del que marca i estableix la llei d’acollida de l’any 2010 promoguda per la Generalitat de Catalunya. Oferim informació útil de la societat catalana – de les seves institucions, de drets i deures….- de Salt, dels seus serveis bàsics, dels centres on aprendre la llengua, del mercat laboral, etc. Així mateix promovem espais de trobada, d’entesa mútua i de participació ciutadana on tinguin cabuda tots els saltencs i saltenques : per un Salt cohesionat , plural i de convivència cívica.
 • Les accions que promouen la igualtat entre els ciutadans.
  • En aquest sentit des de fa uns quants anys que es porta a terme el programa Juguem? que cerca la igualtat d’oportunitats en horari no lectiu per tots els infants i adolescents del municipi. Cal destacar l’oferta d’activitats extraescolars que s’ofereix a tots els nens i nenes del municipi així com el programa de Patis i places que diàriament es porta a terme en els espais públics de Salt. També dins el programa Juguem? s’ofereix un servei diari per millorar les competències amb lectura i escriptura en el mas Mota (Espai Lector).
  • El punt de voluntariat de Salt. Es tracta d’un servei que ofereix l’ajuntament de Salt a totes aquelles persones que cerquen dur a terme alguna activitat de voluntariat social. El punt de voluntariat disposa d’informació de tots els projectes que es porten a terme en el municipi de Salt que necesiten de la figura del voluntari per desenvolupar-se. Es deriva als voluntaris als diferents projectes del municipi i se’n fa un seguiment.
  • Diàleg interreligiós. La diversitat cultural del municipi també es tradueix en una considerable diversitat religiosa. Per aquest motiu es porten a terme diferents accions que cerquen el contacte i el vincle entre confessions amb l’objectiu de fomentar el seu coneixement i la seva entesa i relació.
  • Mediació en l’espai públic. Les places i les zones d’esbarjo són indrets de relació però a vegades també es pot produir el conflicte. En aquest sentit es disposa d’un servei de mediació que pot acompanyar i ajudar a solucionar algunes situacions abans no derivenen conflicte.

DESTINATARIS

 • Programa d’acollida. Totes aquelles persones que arriben al municipi de Salt, preferentment d’origen estranger , que es volen treure el certificat d’acollida i que per tant els proporciona la possibilitat d’acreditar que disposen d’un coneixement bàsic, però imprescindible per poder-se integrar en la nostra societat i els facilita normalitzar la seva situació jurídica.
 • Programa Juguem?. Tots els infants i adolescents del municipi de Salt a partir de 6 anys fins a 16 anys
 • Punt de Voluntariat. programa dirigit a tots els ciutadans de Salt que vulguin dur a terme una tasca de voluntariat social
 • Diàleg interreligiós. Totes les confessions religioses del municipi.

FINALITAT

El nostre repte és fomentar i promoure espais de trobada on tothom, vingui d’on vingui, es trobi còmode i respectat. Aquests espais de trobada han de servir per millorar el mutu reconeixement i el mutu respecte entre el mosaic de cultures que avui formen part de la geografia humana del nostre municipi.