JOVENTUT I LLEURE

Objectius principals

A l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Salt, ens dediquem a treballar per tots els joves de la Vila de Salt de 12 fins els 30 anys.

L’Ajuntament de Salt té una llarga trajectòria en desplegar les polítiques locals dirigides a adolescents i joves de la vila (12 a 30 anys) a través del Pla Local de Joventut. Els plans es concreten en diferents estratègies i projectes presents a la web www.saltjove.cat i es porten a terme a diversos equipaments i serveis del municipi.

El Pla Local de Joventut 2020-23 te una proposta estratègica que s’estructura a l’entorn de 4 grans eixos d’actuació que engloben tots aquells àmbits que impacten de forma directa sobre la vida de les persones joves.

Així doncs, donen resposta tant a aquelles necessitats que determinen processos d’emancipació a partir dels quals les persones defineixen la seva vida adulta, com també a aquelles altres que fan referència al moment present vinculades al benestar. Així, l’estructura estratègica del Pla consta de: 4 eixos d’actuació, 12 àmbits i 97 actuacions.

Pla Local de Joventut

Equipaments

L’àrea de joventut gestiona 3 equipaments juvenils de titularitat municipal.

1- Estació Jove

És un Punt d’informació i orientació juvenil per a joves de 12 a 30 anys des de l’any 1997.

Hi ha els següents serveis:

1.1. Despatx de coordinació i gestió de l’àrea de joventut i lleure

1.2. Punt d’informació juvenil l’Estació Jove de Salt

Horari atenció al públic:

Matins: només divendres de 10h a 13h

Tardes de dilluns a divendres de 16h a 20h

S’assessora i orienta als joves sobre tots els àmbits que puguin ser del seu interès: habitatge, salut, treball, lleure, estudis, viatges…

Inscripcions al sistema de garantia juvenil: només dimarts tarda i divendres matí

S’expedeixen carnets internacional d’estudiant i d’alberguista

Tenim 8 ordinadors amb connexió gratuïta a internet i els joves tenen 30 minuts al dia per utilitzar-los. Hi poden buscar informació i fer-se el currículum, treballs de l’institut, etc.. Imprimir és gratuït i s’han de portar els folis de casa.

Adreça

Estació Jove de Salt
Passeig dels Països Catalans s/n
17190 Salt

Contacte

info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

972 40 50 07
972 24 91 91 extensió 2380, 2381, 2382, 2383
662 533 837

1.3. Punt Jove de Salut.
Assessoria especialitzada en la promoció de la salut: sexualitat, consum de drogues, addiccions i alimentació.

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 16h a 19h.

Contacte: salut@saltjove.cat

1.4 Referent en ocupació juvenil

Orientació i inserció laboral per a joves entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen.

Cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50%

Contacte:

972 24 91 91 extensió 1288
662 533 601 (Anaïs)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 8h a 15h 9h a 14h i de 15h a 18:30h 16h a 19’15h 9h a 14h 8h a 15h
Ubicació Fàbrica Jove Fàbrica Jove (Mati) i Estació Jove (Tarda) Estació Jove Fàbrica Jove Estació Jove

2- Satèl·lit jove

Actualment s’hi realitzen quatre accions:

1) Acollir totes les activitats que es programen des de l’àrea de joventut trimestralment (hivern-primavera-estiu-tardor jove).

2) Oferir a les entitats juvenils del municipi l’espai per realitzar-hi activitats: xerrades, cursos, reunions, etc…

Per sol·licitar l’equipament: cal que primer es posin en contacte amb la Informador Juvenil a l’Estació Jove Tel. 972 40 50 07 i després el demanin presentant una instància a l’Ajuntament.

3) El servei de la XAT (Xarxa d’accés al treball)

Horari: Dilluns i dijous 9h a 17h

Dimarts i dimecres de 9h a 14h

La XAT és un programa que inserció laboral per a joves d’entre 16 i 25 anys sense la titulació d’ESO.

Està subvencionat per el Fons Europeu i es poden atendre un total de 50 joves d’entre 16 i 25 anys residents a Salt. Està portat a terme pel Casal dels Infants amb conveni amb l’Ajuntament.

4) El projectes de suport a l’estudi o reforç escolar per estudiants de secundària de la cooperativa Suara. El alumnes els deriven de serveis socials.

Dilluns, dimecres i divendres de 16h a 20h.

Adreça

Doctor Ferran nº 21, baixos.
17190 Salt
Inaugurat el gener de l’any 2010

Contacte

972 40 53 78

3- Fabrica Jove

Inaugurat el 25 de març del 2010

1- Matins. Programa referent en ocupació juvenil

Orientació ocupacional i laboral per a joves entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen. Cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50%

Contacte:

972 24 91 91 extensió 1288
662 533 601 (Anaïs)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 8h a 15h 9h a 14h 15h a 18’30h 8h a 15h 9h a 14h 8h a 15h
Ubicació Fàbrica Jove Fàbrica Jove Estació Jove Fàbrica Jove Fàbrica Jove Estació Jove

2- Tardes. Projecte La Fàbrica Jove, espai jove de lleure Educatiu.

Espai de lleure educatiu adreçat a tots els/les joves de 12 a 18 anys.

Els joves poden realitzar diferents activitats extraescolars proposades per ells/es mateixos/es acompanyats d’un equip educatiu: reforç escolar a l’espai estudi, tallers, activitats esportives, cursos, xerrades, vídeo fòrum, colònies, activitats a la comunitat, etc…

Contacte:

972 24 91 91 extensió 1216
662 534 789

Horari: de dilluns a divendres de 17h a 20h