Tinença d’animals

Tinença responsable d'animals

Tinença responsable d’animals

Durant els darrers anys, s’ha produït un increment en el nombre i la diversitat d’animals que coexisteixen amb la ciutadania al nostre municipi fent necessari establir un marc regulador per tal que aquesta coexistència no fos perjudicial per cap de les dues parts establint unes normatives adequades.

Fruit d’aquesta necessitat, el 19 de juny de 2018 es va aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença responsable d’animals, un document coherent amb els temps actuals que té com a objectiu principal la protecció dels animals, el foment de la tinença responsable i crear un marc de convivència entre els animals de companyia i la ciutadania del nostre municipi.

Els recordem que totes les ordenances municipals es troben a la seu electrònica de la nostra pàgina web, dins de govern obert i transparència.

PDF Tinença

Ordenança Tinença

Adopta

Llei protecció dels animals

Àrees reservades per a gossos

L’Ajuntament de Salt ha publicat un díptic amb un plànol de les cinc àrees reservades a gossos que es poden trobar en diferents indrets de la vila. El fullet, que inclou recomanacions als propietaris dels animals, es podrà recollir als diferents equipaments municipals o descarregar-lo de la web municipal.

Amb la posada en marxa de noves àrees per a gossos, Salt disposa actualment d’un total de cinc instal·lacions en diferents punts de la vila, que cobreixen gran part de la trama urbana i facilita que els propietaris dels animals no s’hagin de desplaçar gaire per deixar els animals una estona deslligats.

Els nous espais estan ubicats al parc de la maçana, al mas Masó, al parc Monar, a can Patrach i al barri dels Escriptors, al costat de la zona esportiva.

Els espais per a gossos permeten deixar els animals deslligats i disposen d’una màquina expenedora de bosses perquè els propietaris dels animals puguin recollir les seves dejeccions.

Durant l’any 2012 es van posar 12 denúncies a persones que duien el gos deslligat a la via pública, 6 de les quals van derivar en expedient sancionador per l’amo de l’animal.

PDF àrees reservades

PDF itinerari caní

Prohibició ús del sofre