OFERTA EXTRAORDINÀRIA ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Concurs – oposició

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

En aquesta pàgina podreu consultar tota la documentació, publicacions, llistes i resultats del procés d’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal mitjançant concurs – oposició.

CATEGORIES OFERTADES – CONCURS – OPOSICIÓ

  1. Tècnic/a Integració/acollida, A2, EST-OPO-1302 (1 plaça)
  2. Administratius/ves, C1 , EST-OPO-ADMINISTRATIUS/VES (6 places)
  3. Ordenances, AP, EST-OPO-ORD (2 places)
  4. Inspector/a Serveis Territorials, A2, OPO-ADM ESPECIAL-TMIG-4.108 (1 plaça)
  5. Tècnic/a Informàtic/electrònic, A2, OPO-ADM ESPECIAL-TMIG-1.401 (1 plaça)
  6. Programador/a Informàtic/a, C1, EST-OPO-1.402 (1 plaça)
  7. Educador/a Escola Bressol, C1, EST-OPO-5.202 (5 places)

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: 28/12/2022 AL 16/01/23 (ambdós inclosos)

Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica preferiblement online, indicant expressament a quina/es categoria/es et vols presentar i adjuntant la següent documentació:
– DNI
– Titulació acadèmica requerida
– Títol de nivell de català requerit (per restar exempt/a de realitzar la prova)
– Currículum
– Certificat Negatiu Delictes Sexuals (Només per a les categories de: 1. Tècnic/a Integració/acollida, A2 / 3. Ordenances (2 places) / 7. Educador/a Escola Bressol)

No s’han de presentar els mèrits en el moment de la inscripció. S’obrirà un nou termini per a la seva presentació després de la publicació dels resultats de la prova pràctica.

Instància genèrica: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Titulació requerida: Veure l’annex II de les bases.

Proves teòrica i pràctica Ordenances AP EST-OPO-ORD (2 places): Tauler edictes 09/06/2023

Proves teòrica i pràctica Programador Informàtic C1 EST-OPO-1.412 (1 plaça): Dia 16/06/23 a les 10:00h a la Sala Blanca de l’Ajuntament de Salt

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 242 de 21/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 17/02/2023

Decret d’admesos i exclosos definitiu grup AP (Ordenances AP EST-OPO-ORD): Tauler edictes 04/05/23
Resultats prova teòrica i pràctica AP (Ordenances): Tauler edictes 09/06/2023
Resultats procés selectiu Ordenances AP EST-OPO-ORD: Tauler edictes 26/06/2023 

Decret d’admesos i exclosos definitiu Programador Informàtic C1: Tauler edictes 15/06/2023
Resultats prova teòrica i pràctica (Programador Informàtic C1): Tauler edictes 16/06/2023
Resultats finals (Programador Informàtic C1): Tauler edictes 27/07/23

Decret definitiu d’admeses i excloses estabilització concurs oposició C1 (Educadores Escola Bressol): Tauler edictes 04/07/2023
Resultats prova teòrica i pràctica (Educadores Escola Bressol C1): Tauler edictes 27/07/23
Resultats prova teòrica i pràctica (Educadora Escola Bressol C1): Tauler edictes 05/10/23
Resultats finals (Educadora Escola Bressol C1): Tauler edictes 11/10/2023

Decret d’admesos i exclosos definitiu grup C1 (Administratius/ves): Tauler edictes 29/09/23
Esmena del decret d’admesos i exclosos definitiu grup C1(Administratius/ves): Tauler edictes 29/09/23
Resultats prova teòrica i pràctica (Administratius C1): Tauler d’edictes 17/11/23
Correcció test prova teòrica grup C1 Administratius/ves: Correcció.
Resultats finals (Administratiu C1): Tauler d’edictes 01/12/23

Decret d’admesos i exclosos definitiu grup A2 (Tècnic informàtic): Tauler edictes 09/10/23
Resultats prova teòrica i pràctica (Tècnic Informàtic A2): Tauler d’edictes 17/11/23
Resultats finals (Tècnic informàtic A2): Tauler d’edictes 27/11/24 

Decret d’admesos i exclosos definitiu grup A2 (Tècnic/a Integració/acollida, EST-OPO-1302): Tauler edictes 04/03/2024
Resultats prova teòrica i pràctica (Tècnic/a A2 Integració/acollida): Tauler d’edictes 19/04/24
Resultats finals (Tècnic/a A2 Integració/acollida): Tauler edictes 26/04/2024

Decret d’admesos i exclosos definitiu grup A2 (Inspector/a Serveis Territorials OPO-ADM ESPECIAL-TMIG.4.108): Tauler edictes 04/03/2024 
Resultats prova teòrica i pràctica (Inspector Serveis Territorials A2): Tauler d’edictes 26/06/24
Resultats finals (Inspector Serveis Territorials A2): Tauler d’edictes 02/04/24