OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ – PROCESSOS TANCATS

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina la gestió dels procediments selectius i expedients relatius a convocatòries d’Oferta Pública d’Ocupació així com  de borses de treball i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs.

Des d’aquest apartat, podreu accedir a totes les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Salt, així com a tota la documentació necessària per a poder-vos incriure i fer el seguiment de tot el procés.

Si teniu qualsevol dubte o detecteu qualsevol error podeu adreçar-vos al dept de RRHH al correu personal@salt.cat .

Podeu accedir a l’apartat sencer del servei de Recursos Humans clicant al link següent de RRHH

Si desitjeu tornar a la pàgina del processos OBERTS cliqueu al link següent PROCESSOS OBERTS

Processos tancats (només per a consultes)

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA TÈCNICS/QUES A2, DIVERSES CATEGORIES

CATEGORIES

 • Espai Municipal d’Ocupació
 • Joventut
 • Educació
 • Integració, Acollida i Convivènica
 • Coordinador/a programa “Juguem”

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 al 28 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requeridaConsultar les bases de la convocatòria
Prova de coneixements teòrics: 1 de febrer de 2024 (consultar horaris al decret d’admesos i exclosos)
Prova de coneixements pràctics: 1 i 2 de febrer de 2024 (consultar horaris al decret d’admesos i exclosos)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 218 de 14/11/23
Convocatòria: DOGC 9047 de 23.11.23
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Tauler edictes 16.01.2024
Decret admesos i exclosos definitiu:
Tauler edictes 31/01/2024
Resultats finals:
Tauler edictes 20/02/2024
Resultats finals esmena: Tauler edictes 06/03/2024 (esmena) 
Correccions prova tipus test: Correcció Model 1  i  Correcció Model 2
Decret constitució de borsa: Tauler edictes 26/02/2024
Decret constitució de borsa esmena: Tauler edictes esmena  13/03/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA TÈCNIC/A ECONOMISTA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 19 de gener al 07 de febrer de 2024, ambdós inclosos
Titulació requeridaGrau en economia, administració i direcció d’empreses o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 1 de març 2024 
Entrevista i Psicotècnic:
Termini aportació mèrits:

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 8 de 11 de gener de 2024
Convocatòria: DOCG 9082 de  18.01.2024
Decret d’admesos i exclosos: Tauler edictes 13/02/2024
Resultats finals: Tauler edictes 18/03/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA ORDENANÇA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 21 d’octubre al 9 de novembre de 2023

Amb la instància s’ha d’adjuntar la següent documentació:

 • Certificat nivell A2 català (Bàsic)
 • Titulació requerida: Certificat d’escolaritat o d’estudis primaris o equivalent
 • Currículum vitae
 • Document Nacional d’Identitat

Prova de coneixements teòrics i pràctics:  19 de gener de 2024 a les 9h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Termini aportació de mèrits: Del 23 al 29 de gener de 2024

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG194 de 6 d’octubre de 2023
Convocatòria: DOCG 9024 de 20.10.2023
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 05/12/2023
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 11/01/2023
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 22/01/2024
Prova teòrica: Correcció de la prova teòrica
Resultats finals: Tauler edictes 07/02/2024
Decret constitució de borsa: Tauler edictes 22/02/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: PLAÇA ARQUITECTE/A TÈCNIC/A I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 d’octubre al 5 de novembre de 2023
Titulació requeridaDiplomatura o Grau universitari en Arquitectura Tècnica o equivalent.
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 15.02.2024 a les 9:00h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt
Entrevista i Psicotècnic: S’informarà personalment als aspirants
Termini aportació mèrits: Del 16 al 22 de febrer de 2024

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG188 de 28 de setembre de 2023
Convocatòria: DOCG 9020 de 16.10.2023
Decret d’admesos i exclosos:Tauler edictes 05/12/2023
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 15/02/2024
Prova teòrica: Correcció prova teòrica
Resultats finals: Tauler edictes 27/02/2024
Decret constitució de borsa: Tauler edictes 08/03/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COMISSIÓ DE SERVEIS DE SECRETARI/ÀRIA DE SALT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds:Del 20 al 28 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requeridaSer personal funcionari de carrera de l’escala d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 241 de 19/12/2023
Resultats finals:Tauler edictes 04/01/2024
Decret d’admesos i exclosos:Tauler edictes 02/01/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA TÈCNICS/QUES A2, DIVERSES CATEGORIES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds:Del 11 al 22 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requeridaConsultar les bases de la convocatòria
Entrevista i Psicotècnic: 04/01/2024

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 10196 de 07/12/2023
Decret d’admesos i exclosos:Tauler edictes 02/01/2024
Resultats finals: Tauler edictes 09/01/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COMISSIÓ SERVEIS AGENT POLICIA I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 11 al 22 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requeridaConsultar les bases de la convocatòria
Entrevista i Psicotècnic: 09/01/2024

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 10199 07/12/2023
Decret admesos i exclosos:Tauler edictes 02/01/2024
Resultats finals: Tauler edictes 10/01/2024
Decret constitució de borsa: Tauler edictes 24/01/2024

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA ASSESSOR/A JURÍDIC/A URBANISME

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 26 d’octubre 
Titulació requerida: Grau o llicenciatura en Dret + Màster Advocacia i Procura
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 
Entrevista: Dijous 30 de novembre a l’Ajuntament de Salt a les 12h
Psicotècnic: Dijous 30 de novembre a Organigrama (Girona) a les 9:30h
Termini aportació de mèrits: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 187 de data 27 de setembre de 2023
Convocatòria: DOGC 9095 de 6 d’octubre de 2023
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 02/11/2023
Decret admesos i exclosos definitiu:Tauler edictes 21/11/2023
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 21/11/2023
Resultats finals: Tauler edictes 13/12/23
Decret constitució de borsa: Tauler edictes
Prova teòrica: Document
Prova pràctica: Document

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COMISSIÓ SERVEIS ASSESSOR JURÍDIC URBANISME

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds:Del 21 de desembre 2023 al 09 de gener 2024 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Veure convocatòria

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 242 de 20/12/2023
Decret d’admesos i exclosos:
Tauler edictes 10/01/2024
Resultats finals:
Acta

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA DE TÈCNICS/QUES A1 DE CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 de novembre al 5 de desembre de 2022
Titulació requerida: Consultar les bases de la convocatòria.
Prova teòrica i pràctica: 13/01/2023 
Presentació de mèrits: 18 i 19 de gener de 2023
Prova psicotècnica: Dijous 19 de gener de 2023 a les 16:30h a les oficines d’Organigrama (c/Sèquia 11, 2ª planta, 17001 Girona)
Entrevistes: Dimarts 24/01/2023 a la sala de RRHH de l’Ajuntament de Salt, en els següents horaris.

 • 09:30h Blanca Passarell
 • 10:00h Raquel Sánchez
 • 10:30h Laura Solà

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 213 de data 08/11/22
Convocatòria: DOGC 8793 de 15/11/22
Decret d’admesos i exclosos:Tauler d’edictes 16/12/2022
Resultats prova teòrica i pràctica: Tauler d’edictes 17/01/2023
Resultats finals: Tauler edictes 06/02/2023
Decret constitució borsa: Tauler edictes 08/02/2023

CONCURS OPOSICIÓ DUES PLACES AGENT POLICIAL LOCAL I BORSA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de setembre al 17 d’octubre de 2022
Titulació requerida: Graduat en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
Proves culturals i teòriques: 26 de novembre de 2022
Prova aptitud física: 30 de novembre de 2022
Psicotècnics: 27/12/22 Organigrama
Reconeixement mèdic: 27/12/22 Quirón Prevención
Termini aportació mèrits: 1 al 9 de desembre de 2022

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 177 de data 15/09/22
Convocatòria: DOGC 8760 de data 27/09/022
Convocatòria: BOE 250 de data 18/10/022
Model sol·licitud: Model instància genèrica
Model declaració i jurada compromís armes: Document adjunt
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 27/10/2022
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/11/2022
Resultats proves culturals i teòriques: Tauler edictes 29/11/2022
Resultats proves físiques: Tauler edictes 30/11/2022 i 12/12/2022
Correccions exàmens:  prova cultural , prova teòrica 
Resultats finals: Tauler edictes 03/02/23
Decret constitució borsa agents Policia Local: Tauler edictes 8/2/2

NOMENAMENT PROVISIONAL O COMISSIÓ DE SERVEIS: SECRETARI/ÀRIA

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 08/2022

Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 12 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Ser personal funcionari de carrera de l’escala d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria.
Entrevista: Per determinar

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 127 de data 05/07/22
Convocatòria: Del 6 al 12 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)
Decret d’admesos i exclosos provisional:
Decret d’admesos i exclosos definitiu: 
Resultats finals:

PROMOCIÓ INTERNA: PLAÇA SOTSINSPECTOR

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació al DOGC.
Titulació requerida: Consultar a les bases de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 124 de data 30/06/22
Modificació bases reguladores: BOPG 192 de data 06/10/22 i al DOGC 8777 de data 21/1/2022
Convocatòria: DOGC 8706 de data 11/07/22
Decret d’admesos i exclosos: Decret d’admesos i exclosos provisional
Resultats fase oposició: Edicte 14/12/2022
Resultat finals: Tauler d’edictes 19/12/2022

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COMISSIÓ de SERVEIS PROVISIÓ TEMPORAL SERGENT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 al 26 de maig 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Veure clàusula segona de les bases que regeixen el procés selectiu (publicades al BOPG núm. 89, de 9 de maig de 2023)
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 
Termini aportació de mèrits: 
Entrevistes: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 89 de data 9 de maig de 2023
Convocatòria: DOGC 8916 de data 16 de maig de 2023
Decret d’admesos i exclosos: Tauler edictes 05 de juny de 2023
Resultats procés selectiu: Tauler edictes 14/06/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA DE TÈCNICS/QUES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació al DOGC
Titulació requerida: Titulació de grau universitari o diplomatura
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 6 de juliol de 2023, a les 16:30h (EUSES)
Termini aportació de mèrits: Del 10 al 12 de juliol (ambdós inclosos)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 76 de data 19 d’Abril de 2023
Convocatòria: DOGC 8904 de data 27 d’abril de 2023
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 20/06/2023
Modificació del tribunal qualificador: Tauler edictes 27/06/2023
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 03/07/2023
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 07/07/2023
Correcció prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 07/07/2023
Esmena resultats prova coneixements tèorics i pràctics, mèrits, resultat final i ordre provisional borsa: Tauler edictes
Esmena resultats finals i ordre provisional borsa: Tauler edictes
Decret constitució borsa: Decret

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de Març al 12 d’abril de 2023
Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica, preferiblement online, indicant “inscripció a la borsa d’administratius/ves” i adjuntant la següent documentació:

 • DNI
 • Titulació acadèmica requerida
 • Títol de nivell C1 de català requerit (per restar exempt/a de realitzar la prova)
 • Currículum vitae

Titulació requerida: Batxillerat, BUP, FP de segon gran, cicle formatiu de Grau superior o equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: Dissabte 20 de maig, a les 10h a l’Institut Vallvera de Salt (Passatge Fàbrica Coma Cros, 14, Salt)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 53 de data 16/03/23
Convocatòria: DOGC 8881 de data 23/03/23
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 09/05/23
Decret d’esmena apartat cinquè, prova de català: Tauler edictes 18/05/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/05/23
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 25/05/2023
Correcció prova coneixements teòrics i pràctics: Correcció test
Resultats finals i ordre borsa: Tauler edictes 06/06/23
Decret constitució borsa:Tauler edictes 23/06/23

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 20 de març (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle formatiu de Grau superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 6 de maig a les 10:30h a les instal.lacions de la UNED (Factoria Cultural Coma Cros)
Prova psicotècnica i entrevista: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 41de data 28/02/23
Convocatòria: DOGC 8868 de data 06/03/23
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 31/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/04/23
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler d’edictes 12/05/23
Correcció prova teòrica i practicaCorrecció test
Decret provisional de constitució de borsa:  Tauler edictes 14/06/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COORDINADOR/A ENSENYAMENT I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de desembre 2022 al 16 de gener de 2023
Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia.
Prova de coneixement teòric i prova pràctica: 30 de març de 2023

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 238 de data 15/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 02/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 24/04/23
Resultats finals: Tauler edictes 30/03/23
Correcció prova teòrica: Correcció test

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PROVISIÓ LLOC DE TREBALL DE CAP ADMINISTRATIU/VA DE PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de juny al 13 de juliol (ambdós inclosos).
Titulació requerida: Titulació per accedir al grup C-1: Batxiller, cicle formatiu superior, FPII o equivalent.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 120 de data 23/06/22
Convocatòria: BOPG 120 de data 23/06/22
Decret d’admesos i exclosos: Decret admesos i exclosos provisional
Resultats finals: Resultats

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TREBALL BRIGADA MUNICIPAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 de Juny al 15 de juliol de 2022
Titulació requerida: Consultar les bases de la convocatòria.
Prova de coneixements teòrics i pràctica:  15 de setembre de 2022
Termini aportació mèrits: Del 19 al 23 de setembre del 2022
Entrevista: 27 de setembre del 2022

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 108 de data 07/06/2022
Convocatòria: DOGC num 8690 de 16/06/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 05/08/2022
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 23.08.2022
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 15/09/2022
Resultats finals: Resultats
Decret constitució borsa: Decret constitució de borsa

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TREBALL TÈCNIC MITJÀ/ANA 

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 04/2022

Termini de presentació de sol·licituds: Del 21 de maig al 9 de juny de 2022
Titulació requerida: Consultar les bases de la convocatòria.
Prova teòrica i pràctica: CONSULTA  els horaris proves Tècnics-ques A2↵
Termini aportació mèrits: Del 18 al 19 de juliol de 2022
Entrevista: 28 de juliol de 2022 (Horaris entrevistes tècnics A2)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 90 de data 11/05/2022
Convocatòria: DOGC 8672 de data 20/05/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 14/6/22
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 01/07/22
Resultats prova coneixements teòrics: Resultats prova teòrica
Correcció proves:

Resultats prova pràctica: Resultats prova pràctica
Resultats entrevistes tècnics A2: Resultats entrevistes
Resultats finals: Resultats finals
Decret constitució borsa: Decret constitució borsa

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TREBALL TÈCNIC MITJÀ/ANA HABITATGE

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 30 de març al 18 d’abril de 2022
Requisits de participació: Grau universitari o titulació equivalent relacionades amb l’àmbit del dret, economia, Administració i direcció d’empreses o Gestió Pública
Prova de coneixements teòrics i pràctica: Dia 12 de Maig de 2022
Termini aportació mèrits: Del 20 al 25 de maig de 2022
Entrevista: 30 de maig de 2022 a la sala de RRHH (Ajuntament de Salt, 1ª Planta)

 • Barbesà Marzabal, Agnès    11:15h
 • Cherina Dkik, Tarik                11:35h
 • Juvé Burcet, Jordi                 11:55h

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 56 de data 22/03/2022
Convocatòria: DOCG núm 8636 de 29/03/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 20/04/2022
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 10/05/2022
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler edictes 12/05/2022
Correcció prova teòrica: Exàmen teòric
Resultats prova pràctica: Tauler edictes 19/05/2022
Correcció prova pràctica: Exàmen pràctic
Resultats finals: Tauler edictes 30/05/2022
Decret constitució borsa: Tauler edictes 15/06/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PROVISIÓ MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ O COMISSIÓ DE SERVEI DE SECRETARI/ÀRIA DE SALT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 al 8 de Març (ambdós inclosos)
Requisits de participació: Ser personal funcionari de carrera de l’escala Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria. 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 41 de data 01/03/2022
Model de sol·licitud: Model genèric de sol·licitud procés selectiu
Fitxa 2000 (Secretari/ària) de la relació de llocs de treball de Salt: Fitxa 2000 (Secretari/ària)
Resultats finals: Resultats finals Secretari/ària

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA AGENTS INTERINS/ES DE LA POLICIA LOCAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de desembre de 2021 al 17 de gener de 2022 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. 
Prova de coneixements teòrics: Dia 17 de febrer de 2022 a les 12h a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Prova d’aptitud física: Dia 21 de Febrer de 2022 a les 9:30h al GEIEG de Palau (només els candidats que superin la prova de coneixements)
Termini aportació mèrits: Del 22 al 26 de febrer de 2022
Psicotècnic: Dia 11 de Març de 2022 a les 10:00h a la Comissaria de la Policia Local de Salt (només els 6 primers candidats de la borsa)
Reconeixement mèdic: Dia 22/03/2022 al centre mèdic Quirón Prevención: C/Santander, 25 de GIRONA. (hores a consultar a l’edicte publicat el dia 16/3/2022 al tauler d’edictes de la seu electrònica) 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 240 de data 17/12/2021
Modificació bases reguladores: BOPG 33 de data 17/02/2022
Convocatòria: DOGC 8571 de data 27/12/2021
Model de sol·licitud: Model genèric de sol·licitud procés selectiu
Declaració jurada compromís armes: Model declaració jurada armes
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 09/02/2022
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 16/02/2022
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler edictes 17.02.2022
Correcció prova coneixements teòrics: Correcció 1r exercici – prova coneixements
Resultats  prova d’aptitud física i termini aportació mèrits: Tauler edictes 21/02/2022
Resultats finals: Tauler edictes 9/3/2022
Resultats prova psicotècnica, al·legacions i reconeixement mèdic: Tauler edictes 16/03/2022
Decret constitució borsa agents de policia: Tauler edictes 31/03/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA INSPECTOR/A DE POLICIA

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 de novembre al 27 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol d’enginyer tècnic o enginyeria tècnica, diplomat universitari o diplomada universitària de primer cicle, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, o un altre d’equivalent o superior.
Termini presentació projecte: Del 5 al 25 de Febrer de 2022 (ambdós inclosos)
Defensa oral del projecte: 17 de març de 2022 a les 10:00 hores
Prova psicotècnica: 17 de març a les 12:00 hores
Prova mèdica: 29 de març de 2022

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 221 de data 18/11/2021
Convocatòria: DOGC 8551 de 25/11/2021
Model de sol·licitud: Sol·licitud Inspector Policia Local
Decret d’admesos i exclosos provisional:Tauler edictes 04/02/2022
Resultats finals: Resultats finals Inspector/a

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA MESTRES D’ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 d’octubre al 15 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Grau universitari de Magisteri d’Educació Infantil o titulació equivalent.
Prova de coneixements teòrics  i cas pràctic: 15/12/2021 (Consultar dades al decret d’admesos i exclosos definitiu)
Termini aportació mèrits: Del 16 al 21 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)
Entrevistes: 20 de desembre a la sala de RRHH de l’Ajuntament de Salt (consultar horaris al document de resultats prova teòrica i pràctica)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 202 de data 20.10.2021
Convocatòria: DOGC 8530 de data 26.10.2021
Model sol·licitud: Sol·licitud mestre escola bressol
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler d’Edictes 22.11.2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Edictes 10/12/2021
Resultats prova coneixements teòrics, pràctica i termini aportació mèrits: Tauler edictes 15/12/2021
Resultats finals: Resultats finals
Decret constitució borsa de mestres escola bressol: Tauler edictes 08/02/22

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA AUXILIARS DE COMUNITATS I BORSA AGENTS DE SALUT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 d’octubre al 14 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.
Prova de coneixements teòrics i cas pràctic: 23 de Març de 2022 (Consultar dades al decret d’admesos i exclosos definitiu)
Termini aportació mèrits: Del 5 al 8 d’abril de 2022
Entrevistes: Dia 10 de maig a la Sala de RRHH de l’ajuntament de Salt (s’informa personalment als aspirants de l’horari)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 200 de data 18/10/2021
Convocatòria: DOCG num 8529 de 25/10/2021
Model sol·licitud: Auxiliar de comunitats      Agent de salut
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler Edictes 17/11/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 21/02/2022
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler edictes 23/03/2022
Resultats  prova pràctica i termini aportació mèrits: Tauler edictes 4/4/2022
Correcció prova pràctica  aux. de comunitat: Document correcció prova pràctica
Correcció prova pràctica agents de Salut: Document correcció prova pràctica
Correcció prova teòrica  aux. de comunitat: Document correcció prova teòrica
Correcció prova teòrica agents de Salut: Document correcció prova teòrica
Resultats finals: Tauler edictes 13/05/2022
Decret constitució borsa Auxiliars de comunitats i borsa Agents de salut: Tauler edictes 02/06/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 08/2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 d’octubre al 4 de novembre de 2021
Titulació requerida: Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Prova de coneixements teòrics: 24 de novembre de 2021 a les 10h a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros (al decret d’admesos i exclosos definitiu s’indica l’hora d’arribada dels candidats)
Cas pràctic: 24 de novembre de 2021 a les 15:30h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Termini aportació mèrits: De l’1 al 9 de desembre de 2021
Entrevistes: 16 de desembre de 2021 (en els mateixos horaris que s’havien assignat anteriorment)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 195 de data 08/10/21
Models documents prova pràctica: Decret     Notificació        Ofici
Anunci convocatòria: DOGC 8523 de 15 d’octubre de 2021
Model de sol·licitud: Sol·licitud borsa de treball administrius/ves
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler Edictes 08/11/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Edictes 23/11/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler Edictes 24/11/2021
Correcció prova coneixements teòrics: Correcció exàmen test convocatòria borsa administratius
Resultats  prova pràctica i termini aportació mèrits: Tauler Edictes 30/11/21
Prova pràctica borsa administratius: Prova pràctica
Resultats finals: Tauler edictes 19/01/22
Decret constitució borsa administratius/ves: Tauler Edictes 28/01/22
Resultats esmenats: Tauler edictes 07/02/22
Decret d’esmena constitució borsa administratius/ves: Tauler edictes 07/02/22

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TÈCNICS/QUES A2 (Empresa, ocupació i emprenedoria)

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 10/2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 d’octubre al 4 de novembre de 2021
Titulació requerida: Títol de grau, diplomatura o llicenciatura branca ciències socials.
Prova de coneixements teòrics: 25 de novembre de 2021, a les 10h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt
Prova pràctica: 25 de novembre de 2021, a les 12:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt
Aportació de mèrits: Del 10 al 15 de Desembre

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

Bases Reguladores: Edicte BOP 195 de 8 d’octubre de 2021
Convocatòria: DOGC 8523 de 15 d’octubre de 2021
Model de sol·licitud: Sol·licitud borsa tècnics empresa, ocupació i economia social
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler Edictes 09/11/2021
Decret modificació tribunal: Tauler Edictes 15/11/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler Edictes 23/11/2021
Resultats prova teòrica i practica i termini aportació mèrits: Tauler edictes 09/12/2021
Resultats finals: Resultats finals

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 02/2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de Març al 14 d’Abril de 2021
Titulació requerida: Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
Prova de coneixements teòrics: Dia 20.05.21 a les 15:30h a la Factoria Cultural Coma Cros
Cas pràctic: Dia 20.05.21 a les 17h. a la Factoria Cultural Coma Cros.
Termini aportació mèrits: Del 27 de maig al 2 de juny de 2021
Psicotècnic: Dia 27.05.21 a les 15:00h a Organigrama (només pels aspirants que han superat el cas pràctic)
Entrevistes: Dia 31.05.21 a l’ajuntament de Salt (consultar convocatòria als Resultats prova pràctica)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 49 de data 12/03/2021
Convocatòria: DOGC 8371 de data 23/03/21
Model de sol·licitud: Model de sol·licitud d’admissió a la convocatòria
Model cessió dades personals per a exàmens virtuals: Model de cessió de dades
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis de data 23/04/21
Modificació bases: BOPG 81 de data 29/04/2021
Decret admesos i exclosos definitiu: Tauler Anuncis 13/05/21
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 21/05/21
Correcció prova coneixements teòrics: Tauler Anuncis 24/05/21 ↵ 
Resultats prova pràctica:  Tauler Anuncis 26/05/21  
Resultats finals: Tauler Anuncis 08/06/21

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA AGENT DE POLICIA LOCAL I BORSA – CONVOCATÒRIA 03/2021

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de Maig al 10 de Juny de 2021
Titulació requerida: Graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
Proves culturals i teòriques: 08 de Juliol de 2021
Prova Cas pràctic: 08 de Juliol de 2021
Prova aptitud física: 12 de Juliol de 2021
Reconeixement mèdic: 30 de Juliol de 2021
Termini aportació mèrits: del 14 al 20 de Juliol
Psicotècnic: 14 de Juliol de 2021
Entrevistes: 14 de Juliol de 2021

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 85 de data 05/05/21
Convocatòria: DOGC 8415 de data 21/05/21
Model de sol·licitud: Model de participació al procés selectiu d’una plaça d’agent i borsa
Model declaració jurada compromís armes: Model declaració jurada armes
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 18/06/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 07/07/2021
Resultat proves culturals i teòriques: Tauler anuncis 09/07/2021
Resultats cas pràctic: Tauler anuncis 09/07/2021
Correcció exàmens: Prova teòrica, prova cultural, prova pràctica
Decret constitució de borsa: Decret constitució de borsa

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLACES BORSA BRIGADA MUNICIPAL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 de juny al 2 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Consultar a les bases les exigències de cada categoria ofertada
Proves de coneixements teòrics: 28 de Juliol de 2021 – Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

 • 09:00h Operari/a grup AP
 • 9:35h Oficial/a lampista, grup C-2
 • 10:25h Oficial/a jardineria, grup C-2
 • 11:15h Oficial/a obres, grup C-2
 • 12:05h Inspector/a Via Pública, grup C-2
 • 12:55h Xofer mercànic/a (C-2), Encarregat/da enllumenat (C-1), Encarregat/da obres (C-1)

Prova pràctica:

30 de Juliol de 2021 – Magatzem de la brigada municipal (Camí de les Guixeres 1).

 • 08:30h Oficial/a jardineria Grup C-2 (Codi RLT 4.411)
 • 10:30h Operari/a grup AP (Codi RLT 4.412)
 • 12:30h Oficial/a obres Grup C-2 (Codi RLT 4.407)
 • 13:15h Oficial/a lampista Grup C-2 (Codi RLt 4.410)
 • 13:15h Xofer mecànic/a Grup C-2 (Codi RLT 4.414)

30 de Juliol de 2021 – A les 13:45h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

 • Inspector/a de via pública Grup C-2 (Codi RLT 4.401)
 • Encarregat/da Enllumenat Grup C-1 (Codi RLT 4.405)
 • Encarregat/da obres Grup C-1 (Codi RLT 4.404)

Prova de coneixements de llengua catalana: 7 de setembre de 2021, a les 9:30h a l’aula 10 de la Factoria Cultural Coma Cros (c/ Sant Antoni 1 de Salt)
Termini aportació mèrits: Fins al dia 9 d’Agost (inclòs)
Entrevistes: 3 d’agost de 2021 (categories encarregat enllumenat i obres, inspector de via pública, oficial/a d’obres, oficial/a jardineria, oficial/a lampista). Les entrevistes d’operari/a AP i de xofer mecànic C-2 es faran el proper dia 22 de setembre.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 100 de data 27.05.21
Convocatòria: DOGC 8424 de data 03.06.21
Model de sol·licitud:

Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 09/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 27/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler anuncis 28/07/2021
Resultats prova pràctica: Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats finals categories encarregat/da d’enllumenat i encarregat/da d’obres: Tauler anuncis 28/08/2021
Resultats de català i convocatòria entrevistes operari i xofer: Tauler anuncis 15/09/2021
Resultats finals categories d’operari AP, xofer mecànic, inspector de via pública i oficials de jardineria, lampista i obres: Tauler anuncies 29/09/2021
Decret constitució borsa:  Decret Constitució Borsa Encarregat/da Enllumenat i Encarregat/da Obres
Decret constitució borsa: Decret Constitució Borsa operari AP, xofer mecànic, inspector de via pública i oficials de jardineria, lampista i obres

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: 1 PLAÇA DE SERGENT  I 1 PLAÇA DE CAPORAL

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 01/2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de Maig al 3 de Juny de 2021
Titulació requerida: SERGENT (Grup C1): Batxillerat, CFGS, FP 2n Grau o titulació equivalent
Titulació requerida:  CAPORAL (Grup C2): Graduat educació secundària, graduat escolar, CFGM, FP1 o titulació equivalent o superior
Exercici pràctic:Dia 06.07.2021 a les 10:30h a l’Ajuntament de Salt
Psicotècnic i entrevistes: Dia 08.07.2021 a les 8:30h a l’Ajuntament de Salt

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 54 de data 19.03.21
Convocatòria: DOGC 8376 de data 29.03.21
Modificació de bases: BOPG 82 de data 30/04/21
Model de sol·licitud: Model convocatòria processos selectius
Decret d’admesos i exclosos:Tauler anuncis de data 11.06.2021
Resultats prova pràctica: Tauler anuncis 06.07.2021
Resultats finals: Tauler d’anucis 12/07/2021
Resultats finals esmenats: Tauler d’anucis 12/07/2021

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: PLAÇA DE CONSERGE I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 06/2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de Juny al 7 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Títol propi del grup AP (Agrupació professional) o certificat d’Escolaritat o d’Estudis Primaris o equivalent
Prova de coneixements teòrics: 30 de Juliol de 2021 a les 10:00h. a l’Auditori de la Coma Cros
Comunicació resultats teòrics: A les 11:30h, davant l’edifici de la Fact. Cultural Coma Cros, s’informarà de quins aspirants han superat la prova teórica i son aptes per a poder realitzar la prova pràctica.
Prova pràctica: 30 de Juliol de 2021 a les 12:00h al magatzem de la Brigada
Prova de coneixements de llengua catalana: 2 d’agost de 2021
Entrevistes: 5 d’agost de 2021 al 1r pis de l’Ajuntament de Salt (sala de reunions del Dpt. de RRHH)
Termini aportació de mèrits: Fins al 9 d’agost (inclòs)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 104 de data 01.06.21
Convocatòria: DOGC 8428 de data 08/06/2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud d’ordenança
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 14/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 29/07/2021
Resultats prova teòrica: Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats prova pràctica:  Tauler anuncis 02/08/2021
Resultats coneixements llengua catalana:Tauler anuncis 02/08/2021
Correcció prova coneixements:Correcció test
Resultats finals: Tauler anuncis 13/08/2021
Decret constitució borsa conserge: Decret 25/08/2021

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA D’EDUCADOR/A  D’ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL – Convocatòria 05/2021

Termini de presentació de sol·licituds: De l’11 de juny al 9 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics: 30 de juliol de 2021 a les 10h a Euses
Prova pràctica: 30 de juliol de 2021 a les 12h a Euses
Termini aportació mèrits: Data límit 9 d’agost de 2021
Entrevistes: 5 d’agost de 2021 a l’Ajuntament de Salt (horari al document de resultats proves)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – PROCÉS TANCAT

Bases Reguladores: BOPG 105 de data 02.06.21
Convocatòria: DOGC 8430 de data 10.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud borsa educadora
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler anuncis 14.7.2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler anuncis 29/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler anuncis 30/07/2021
Resultats finals: Tauler anuncis 13/08/2021
Decret constitució borsa d’educador/a d’escola bressol: Tauler anuncis 28/01/2022

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: BORSA DE TÈCNICS/QUES A2

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de Juny al 5 de Juliol (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Grau o diplomatura en l’àmbit de les ciències socials
Prova de coneixements teòrics: 22 de Juliol de 2021 (Consultar decret admesos i exclosos provisional)
Prova pràctica: 22 i 23 de Juliol de 2021 (Consultar decret admesos i exclosos provisional)
Prova de català: Pendent (quedarà exempt/a qui presenti el certificat corresponent, consultar bases) 
Aportació de mèrits: Fins al 28 de Juliol (no es valoraran els mèrits aportats fòra de termini)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA – Convocatòria 07/2021

Bases Reguladores: BOPG 116 de data 17.06.2021
Comunicació: Comunicació referent a la modificació de les bases de Borsa de Tècnics A2
Convocatòria: DOGC 8442 de data 23.06.2021
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic Serveis Generals
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic d’Acció Social
Model de sol·licitud: Sol.licitud Tècnic PFI
Modificació de bases: BOPG 132 de data 12.07.2021
Decret d’admesos i exclosos provisional:Tauler d’anuncis 09/07/2021
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler d’anuncis 20/07/2021
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler d’anuncis 22/07/2021
Resultats prova pràctica, termini aportació mèrits, psicotècnic i entrevista: Tauler d’anuncis 23/07/2021
Resultats finals: Tauler d’anuncis 04/08/2021
Decret constitució borsa: Tauler d’anuncis 05708/2021

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COMISSIÓ de SERVEIS PROVISIÓ TEMPORAL SERGENT

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 al 26 de maig 2023 (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Veure clàusula segona de les bases que regeixen el procés selectiu (publicades al BOPG núm. 89, de 9 de maig de 2023)
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 
Termini aportació de mèrits: 
Entrevistes: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 89 de data 9 de maig de 2023
Convocatòria: DOGC 8916 de data 16 de maig de 2023
Decret d’admesos i exclosos: Tauler edictes 05 de juny de 2023
Resultats procés selectiu: Tauler edictes 14/06/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de Març al 12 d’abril de 2023
Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica, preferiblement online, indicant “inscripció a la borsa d’administratius/ves” i adjuntant la següent documentació:

 • DNI
 • Titulació acadèmica requerida
 • Títol de nivell C1 de català requerit (per restar exempt/a de realitzar la prova)
 • Currículum vitae

Titulació requerida: Batxillerat, BUP, FP de segon gran, cicle formatiu de Grau superior o equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: Dissabte 20 de maig, a les 10h a l’Institut Vallvera de Salt (Passatge Fàbrica Coma Cros, 14, Salt)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 53 de data 16/03/23
Convocatòria: DOGC 8881 de data 23/03/23
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 09/05/23
Decret d’esmena apartat cinquè, prova de català: Tauler edictes 18/05/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/05/23
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 25/05/2023
Correcció prova coneixements teòrics i pràctics: Correcció test
Resultats finals i ordre borsa: Tauler edictes 06/06/23
Decret constitució borsa:Tauler edictes 23/06/23

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: BORSA DE TÈCNICS/QUES

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació al DOGC
Titulació requerida: Titulació de grau universitari o diplomatura
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 6 de juliol de 2023, a les 16:30h (EUSES)
Termini aportació de mèrits: Del 10 al 12 de juliol (ambdós inclosos)

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 76 de data 19 d’Abril de 2023
Convocatòria: DOGC 8904 de data 27 d’abril de 2023
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 20/06/2023
Modificació del tribunal qualificador: Tauler edictes 27/06/2023
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 03/07/2023
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 07/07/2023
Correcció prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 07/07/2023
Esmena resultats prova coneixements tèorics i pràctics, mèrits, resultat final i ordre provisional borsa: Tauler edictes
Esmena resultats finals i ordre provisional borsa: Tauler edictes
Decret constitució borsa: Decret

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 20 de març (ambdós inclosos)
Titulació requerida: Cicle formatiu de Grau superior d’Educació Infantil o titulació equivalent
Prova de coneixements teòrics i pràctics: 6 de maig a les 10:30h a les instal.lacions de la UNED (Factoria Cultural Coma Cros)
Prova psicotècnica i entrevista: 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 41de data 28/02/23
Convocatòria: DOGC 8868 de data 06/03/23
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 31/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 18/04/23
Resultats prova coneixements teòrics: Tauler d’edictes 12/05/23
Correcció prova teòrica i practicaCorrecció test
Decret provisional de constitució de borsa:  Tauler edictes 14/06/2023

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: COORDINADOR/A ENSENYAMENT I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28 de desembre 2022 al 16 de gener de 2023
Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia.
Prova de coneixement teòric i prova pràctica: 30 de març de 2023

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 238 de data 15/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 02/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 24/04/23
Resultats finals: Tauler edictes 30/03/23
Correcció prova teòrica: Correcció test

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ: CAP DE SERVEIS PÚBLICS I BORSA DE TREBALL

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10  al 29 de novembre 2022
Titulació requerida: Consultar a les bases de la convocatòria.
Prova de coneixement teòric i pràctic:  29 de Març de 2023 a les 11:15h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt.
Termini de presentació de mèrits: Del 30 de març al 5 d’abril de 2023
Psicotècnics: 11/04/23 a les 15:30h oficines d’Organigrama (c/Sèquia 11, 2ª planta, 17001 Girona)
Entrevistes: 14/04/23 al Saló de Plens en els horaris que s’indiquen a continuació:

 • 11:00h – Marcel Brugat Riera
 • 11:20h – Jordi Garriga Casadevall
 • 11:40h – Bernat Sabater Condal 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG192 de data 06/10/22
Convocatòria: DOGC 8789 de data 09/11/22
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 08/03/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu: Tauler edictes 24/4/23
Resultats prova coneixements teòrics i pràctics: Tauler edictes 29/03/23
Correcció prova teòrica: Correcció test
Correcció prova pràctica: Criteris de correcció del cas pràctic
Resultats finals: Tauler edictes 17/04/2023
Decret constitució borsa: Tauler edictes 04/05/2023