SERVEIS ECONÒMICS

Des de l’àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Salt es gestionen tots els serveis relatius a la gestió del pressupost municipal. Així doncs es gestionen i es tramiten tot el cicle comptable de les fres dels proveïdors, la gestió i seguiment dels ingressos municipals o la tramitació i gestió de les ordenances fiscals.

Des d’aquest apartat us facilitem la informació més rellevant agrupada en tres grans blocs:

  1. Tributs municipals
  2. El pressupost municipal
  3. Tràmits relatius a factures. Els proveïdors