Baixa d’una activitat

Cal comunicar la baixa al Registre Municipal d’Activitats Econòmiques en el cas del cessament d’una activitat econòmica, iniciada mitjançant llicència o comunicació prèvia.