MEDI AMBIENT

Consulta el teu ús de la deixalleria municipal i les bonificacions a la taxa d’escombraries a les quals accediràs aquí.

ESTRATÈGIA CATALANA PER AL RESIDU ZERO

Residu zero és objectiu i direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou en la prevenció i la gestió de residus.
D’un dia per l’altre no es poden canviar les coses, i més en una situació de gestió de residus on preval l’abocament i la incineració i, per tant, la pèrdua de recursos. Però cal anar caminant cap a una direcció clara reduint residus, posant en marxa alternatives viables a la gestió de les fraccions no recuperables, creant llocs de treball en una economia verda, fent participar la gent,etc. Això vol dir donar passes cap al residu zero.

L’objectiu de l’estratègia és actuar des de cada àmbit per canviar tendències, des de l’educació, la informació, les polítiques i les normatives.

Els grans criteris que marquen els seu full de ruta són els següents:

 • Avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.
 • Evitar la generació de residus que puguin ser evitats.
 • Evitar la disposició en abocadors i incineradores de residus que puguin ser reutilitzats, reciclats o compostats.
 • Promoure l’ecodisseny i la política integrada del producte.
 • Eliminar aquells productes per als quals no hi hagi tecnologia sostenible viable que els pugui integrar novament en el medi o transformar en un nou producte.
 • Eliminar les emissions de CO2 derivades de la gestió dels residus.

DEIXALLERIA I SERVEI DE RECOLLIDA

Enllaç de l’Agència Catalana de Residus

Descarrega’t el cartell de la “Recollida de mobles i trastos vells”

Horari i servei de recollida

Les escombraries es poden deixar als contenidors diàriament entre les 20 i les 22 h per tal que siguin recollides durant la nit.

Pel que fa als trastos vells, s’ha de trucar al telèfon 972 23 88 11) on us indicaran el dia i l’hora que els heu de baixar al carrer perquè us facin la recollida.

Deixalleria

Les instal·lacions de la deixalleria estan previstes perquè els particulars hi puguin dipositar paper, fustes, electrodomèstics, pneumàtics, piles, vidre, olis emprats…

Per veure el mapa de la deixalleria, feu click aquí.

Ubicació: carrer d’Amnistia Internacional, 26, 17190 Salt, Girona (Polígon industrial Torremirona)

DIES SETMANALS MATÍ TARDA
De dilluns a divendres 9.00 a 13.00 16.00 a 19.00
Dissabtes i diumenges 9.00 a 14.00 (tardes tancat)

Què hi puc portar?

Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre, volum
Residus especials: altres residus especials, dissolvents, electrodomèstics amb CFCS, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles pneumàtics, …

On es troba?

La deixalleria mòbil està en servei els dimecres i divendres de 8:00 a 13:00h.
Els dimecres s’ubica al Passeig Ciutat de Girona amb la cruïlla de Manuel de Falla.
I els divendres a la cruïlla entre els carrers Dr. Ferran i Guilleries.

Per tenir més informació sobre reciclatge, o per programar la recollida de mobles i trastos vells es pot trucar al telèfon de la deixalleria 972 23 88 11

Per a qualsevol dubte, podeu trucar al 972 23 88 11.

Bonificació per ús de deixalleria

Els veïns i veïnes que utilitzin la deixalleria gaudiran d’una bonificació en la quota de la taxa d’escombraries en les seves quotes domiciliàries. Els usuaris que realitzin entre 6 i 10 visites a la deixalleria, gaudiran d’un 15% de bonificació, i els que realitzin més de 10 visites rebran un 25% de bonificació.”
El model de sol•licitud de targeta es podrà obtenir a l’Ajuntament o bé es podrà descarregar des del web del mateix Ajuntament MA4 – Sol•licitud de targeta magnètica de la Deixalleria Municipal. La targeta sol•licitada s’enviarà per carta certificada al domicili.
La bonificació per l’ús de la deixalleria es farà efectiva de forma automàtica en el primer o segon rebut del Servei municipal d’abastament d’aigua potable de l’any següent, sempre que el titular de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament de Salt.
Amb aquesta acció es pretén incentivar el reciclatge de les diferents fraccions de residus, i evitar el màxim possible l’abandonament dels residus al voltant dels contenidors.
La bonificació pretén premiar la fidelitat de tots aquells ciutadans i ciutadanes que es desplacen fins a la deixalleria per a gestionar d’una forma molt més correcta tots aquells residus que generen, sobretot tots aquells residus especials, tòxics i perillosos, com pintures, tòners, ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFC’s, etc. que per la toxicitat no es poden abocar als contenidors presents a la via pública.
Per a més informació podeu consultar l’ordenança reguladora de residus i l’ordenança fiscal número 18 de residus.

PAES

Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local (PAES)

El dia 24 de febrer de 2012 Salt va signar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local i va esdevenir un més dels més de 4.800 municipis europeus que s’hi han adherit.

Aquest Pacte és una iniciativa europea, impulsada a les comarques gironines per la Diputació de Girona i el CILMA. Amb la seva signatura, Salt es compromet, per a l’any 2020, a reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per tal d’assolir aquest objectiu tan ambiciós, l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona i el CILMA, està redactant el Pla d’acció d’energia sostenible (PAES). El PAES inclourà un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del municipi i definirà les accions necessàries per tal d’assolir els objectius.

Les accions se centraran, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, així com en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.

Així mateix, també caldrà tenir en compte l’àmbit domèstic i el sector serveis. És aquí on la ciutadania i les empreses hauran de tenir un paper molt important, tant en el canvi d’hàbits com en les petites accions que poden millorar l’eficiència energètica de la seva llar i en els seus negocis.

En el transcurs de la redacció del document es faran sessions de participació adreçades als diferents sectors del municipi i al conjunt de la ciutadania.

Per a més informació, podeu consultar:

ECO-CONSELLS

Recicleu l’oli vegetal que genereu a casa?

Per dur-lo al contenidor de l’oli vegetal, podeu fer servir qualsevol envàs de plàstic buit que tingueu a mà; però, sobretot, assegureu-vos de tancar bé l’envàs, per evitar fuites.

Reciclar l’oli a casa és molt senzill. Només cal que poseu els olis emprats –- aquells que ja no utilitzareu més vegades– dins qualsevol envàs buit de plàstic que tingueu a mà abans de dur-lo als contenidors carabassa, habilitats per dipositar-hi l’oli vegetal.

Un ECO-consell sobre la roba i els utensilis que ja no volem. Si estan en bon estat, no els llenceu a les escombraries; hi ha entitats que hi poden treure un gran profit!

Hi ha petites accions que permeten reduir la generació de residus plàstics, com portar una senalla o una bossa de roba quan anem a fer la compra.

A l’escola, menys residus. Com?

 • Emprarem una cantimplora o ampolla de plàstic reutilitzable per a l’aigua, sucs, etc.
 • Posarem el dinar dins una carmanyola.
 • Embolicarem l’entrepà amb un embolcall reutilitzable.
 • Reutilitzarem papers emprats a l’hora de prendre notes.
 • Emprarem eixugamans de roba i no de paper.

Evitem consumir productes que esdevenen residus perillosos com per exemple insecticides, pintures, piles, aerosols, etc. Podem fer servir alternatives naturals per a aquests productes o comprar productes respectuosos amb el medi ambient.