Loading...
BRCAT SALT2024-07-12T12:28:50+00:00

Bus Ràpid CAT

El Departament de Territori ha iniciat els treballs del projecte Bus Ràpid CAT (BRCAT) que s’executarà a l’eix que uneix Girona amb el municipi de Salt. Es tracta d’un projecte que suposarà una inversió de 5,5 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya i un termini d’execució de 16 mesos. Això suposa que tota la transformació i millores que preveu el projecte haurien d’acabar-se a finals del 2025.

L’objectiu del projecte BR CAT és millorar les connexions de bus entre la capital gironina i la vila de Salt, gràcies a la construcció de carrils bus a cada sentit de la marxa en el tram saltenc. El projecte també preveu la inclusió d’un nou carril bici de doble sentit que s’incorporarà a la part lateral o central del passeig Països Catalans de Salt.

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és definir les actuacions necessàries per millorar el corredor Salt – Girona pel que fa a la infraestructura destinada a l’autobús, les bicis i els vianants.

Es projectaran nous carrils bus amb l’objectiu de millorar la velocitat comercial d’aquests i nous carrils bici per tal de donar continuïtat a la xarxa existent. Aquestes actuacions passen per la reconfiguració de les seccions existent i la reordenació de moviments tant al corredor com als carrers existents. D’aquesta manera, es renova la senyalització horitzontal, es projecten noves rotondes, s’amplien voreres, es reordenen places…

Complementàriament, es farà la millora de parades i adequació dels seus elements a l’àmbit establert per a les actuacions infraestructurals, així com també a la resta de parades de les línies que circulen pel corredor (L3, L4 i L9), ubicades a Salt i Girona. El projecte s’inicia al passeig dels Països Catalans de Salt, a la rotonda amb el carrer de Miquel Martí i Pol, i segueix la traça de Països Catalans fins la rotonda del Tren d’Olot, on hi ha el límit municipal entre Salt i Girona. A continuació, el corredor segueix pel passeig d’Olot fins a prendre l’avinguda de Sant Narcís. Seguidament, es pren el carrer de Santa Eugènia fins a la plaça Joan Brossa, on acaba el corredor BRCat. La longitud del corredor és de 3,5 quilòmetres aproximadament.

Preguntes freqüents

Què és el BRCAT?2024-06-25T11:01:03+00:00

És un projecte de la Generalitat de Catalunya per potenciar fins a sis corredors de bus ràpid d’arreu del país a diverses àrees que formen un mateix sistema urbà per potenciar el transport públic. El projecte entre Girona i Salt és el segon corredors que s’inicien les obres i en el global de Catalunya suposarà una inversió de 78 milions d’euros. A les comarques gironines també es preveu executar millores al corredor entre Blanes i Lloret.

Quan duraran les obres?2024-06-25T11:02:00+00:00

Les obres d’execució del BR CAT entre Girona i Salt està previst que tinguin una durada d’uns 16 mesos. Tenint en compte que els treballs han començat a l’inici d’estiu del 2024, la finalització de les obres se situa al final del 2025. El projecte suposa una inversió de 5,5 milions d’euros i s’intervé a un eix entre passeig d’Olot de Girona i el passeig Països Catalans de Salt de 3,5 quilòmetres.

Què s’hi farà?2024-06-25T11:17:37+00:00
 1. Construcció d’un carril bus per sentit en el corredor format pel passeig dels Països Catalans i el passeig d’Olot, entre la plaça Mercè Rodoreda de Salt i la rotonda del Pont del Dimoni de Girona.
 2. Altres millores per afavorir la fluïdesa i la seguretat del trànsit: es construiran dues rotondes semaforitzades a les confluències del passeig dels Països Catalans amb el passeig Marquès de Camps i amb el carrer de Josep Irla, a Salt; s’eliminen girs a l’esquerra i se simplifiquen les fases semafòriques.
 3. Millores a l’avinguda de Sant Narcís de Girona per a fer més fàcil i eficient el pas dels autobusos en un tram en corba.
 4. Remodelació de la plaça Joan Brossa com a terminal de les línies L3 i L4, per optimitzar-ne el recorregut. A més, la nova plaça facilitarà l’accessibilitat i la distribució de les persones usuàries cap al centre de Girona i l’àmbit de les estacions del tren i d’autobusos.
 5. Configuració d’un carril bici bidireccional en el corredor principal. Afavorirà la mobilitat quotidiana entre els dos municipis i també significarà una connexió més directa amb la via ciclista del carrilet (Bescanó-Girona).
 6. Millores en la mobilitat a peu, com l’ampliació de voreres; la creació de nous passos de vianants per afavorir travessar d’un costat a l’altre de la via; i l’augment d’espais per als vianants (per exemple, a la plaça Joan Brossa).
Quines millores suposen a les línies L3, L4 I L9?2024-06-25T11:20:40+00:00
 1. Increment de l’oferta al corredor en un 40%, amb la potenciació de l’L9 com a línia troncal i l’optimització dels serveis i recorreguts de les línies L3 i L4.
 2. Augment de la demanda:Es preveu que la millora dels serveis captarà entre 200.000 i 400.000 noves persones usuàries.
 3. Ampliació i millora de la cobertura en transport públic: Es dona servei, mitjançant l’L4, al polígon industrial de Torre-Mirona, que no en tenia, i es milloren les connexions Salt-Eixample Girona-Universitat i Girona-Hospital de Santa Caterina.
 4. Augment de les freqüènciesde pas: L’L9 passarà a oferir freqüències de 15 minuts –enfront dels 30 actuals; l’L3 als 9 minuts (10 actualment) i l’L4 als 12 minuts (15 actuals). Tenint en compte aquestes expedicions i les interurbanes, per aquest corredor hi circularà un bus cada 3,5 minuts.
 5. Reducció dels temps de viatge: les persones usuàries s’estalviaran de mitjana 6 minuts.
 6. Millora de punts de parada i marquesines.
Per on comencen les obres a Salt?2024-06-28T07:51:57+00:00

28/6/2024

L’adjudicatari de les obres del BRCAT al municipi de Salt ha dividit els treballs en sis àmbits diferents. Tot i això, en el principi de l’obra preveu ocupar un parell d’espais per iniciar els treballs.

1.- Països Catalans des de la rotonda amb el carrer Mercè Rodoreda fins al carrer Pacheco.

En aquest primer espai d’obres del BRCAT  està previst que les primeres feines se centrin al passeig arbrat que discorre en paral·lel a la via de circulació. L’empresa adjudicatària preveu fer servir l’espai com a zona d’emmagatzamatge del material que necessita per als treballs en aquest sector.

Els treballs consistiran a fer un nou carril bici que, en aquest cas discorrerà pel passeig arbrat des la rotonda a l’encreuament dels carrers Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda fins al final del mateix passeig. En aquest punt, el projecte preveu que el carril bici creï mitja calçada i des d’aquest punt la via destinada als ciclistes passarà a ser per la part central de la via de trànsit. L’accés a aquest carril central es farà amb regulació semafòrica per garantir la seguretat dels ciclistes que l’emprin.

Un altre punt d’actuació dins d’aquest primer àmbit d’obres serà la reconversió i millora de l’espai de la via lateral  direcció a Bescanó des del passeig Marquès de Camps i fins al carrer Joan Maragall. Això comportarà que en breu no es permeti l’aparcament en el tram afectat d’aquesta via lateral i afectarà a alguns carrers perpendiculars. La Policia Local de Salt informarà sempre amb 72 hores d’antel·lació les possibles prohibicions d’aparcament, tan bon punt així ho informi l’empresa que executa les obres. Els treballs en aquest punt afectaran a una dotzena d’arbres que l’obra preveu retirar i que se substituïran per nous exemplars a l’acabament de l’obra.

Una de les mesures que es prendran en els primers dies d’obres en aquest tram serà la reducció dels carrils de circulació al passeig dels Països Catalans, passant dels quatre actuals a dos, per garantir així un carril de circulació per cada sentit.  També a nivell de trànsit es preveu anul·lar l’actual regulació semafòrica de l’encreuament de Països Catalans amb Marquès de Camps i fer-hi una rotonda provisional per garantir una millor fluidesa del trànsit mentre durin els treballs i les restriccions de trànsit a tot el sector.

Encara en aquest àmbit d’obra també es preveu l’ocupació ràpida del tram adjacent a Països Catalans entre els carrers Pacheco i Picasso, on es reconfigura l’espai d’aparcament i espais per a vianants.

L’obra d’aquest primer àmbit d’uns 400 metres es calcula que pot allargar-se entre sis i set mesos.

2.- Via lateral a tocar de l’Estació Jove, entre els carrers Ramón y Cajal i Cervantes.

En aquest punt de l’obra es preveu reconvertir  tot el vial lateral d’aquest tram a tocar de l’Estació Jove en una nova gran plaça d’estada per als veïns. Això comportarà l’eliminació dels aparcaments que hi ha en l’actualitat al sector. La Policia Local de Salt informarà amb les 72 hores preceptives la prohibició d’aparcar quan així es comuniqui des de la direcció de l’obra per iniciar l’ocupació de l’espai per iniciar els treballs.

En aquest punt és on el projecte preveu fer una rotonda a la perpendicular del carrer Josep Irla, amb un carril bici que discorrerà pel centre de la mateixa per seguir el recorregut pel centre de la calçada.

Al final de l’obra es mantindrà un vial d’accés als guals i negocis existents que s’hi accedirà des del carrer Josep Irla.

També es preveu des de l’inici dels treballs restringir el trànsit en aquest sector, que passarà a tenir dos carrils de circulació, un per cada sentit de la marxa.

La durada de les obres a tot aquest tram es preveu que sigui d’uns sis o set mesos.

Quantes fases s’executaran al tram de Salt?2024-06-28T11:54:33+00:00

Les obres del Bus Ràpid Catalunya (BRCAT) al tram de Salt preveuen la intervenció sobre la traça dels 1,7 quilòmetres del passeig Països Catalans, des de la rotonda amb el carrer Mercè Rodoreda i fins a la rotonda amb el límit municipal de Girona.

S’han projectat sis àmbits d’obra al llarg d’aquests 16 mesos que es ditribueixen de la manera següent:

1.- Rotonda de Països Catalans amb Mercè Rodoreda i Miquel Martí Pol.

Només es preveu intervenció per fresar i reasfaltar la zona de circulació.

2.- Passeig Països Catalans fins a la sortida de l’aparcament del pavelló poliesportiu.

Execució del carril bici a la zona arbrada i reconfiguració desl carrils de circulació i reasfaltat.

3.- Nova rotonda a l’encreuament de Marquès de Camps amb Països Catalana i intervenció a la via lateral a la zona del carrer del Greco.

4.-Calçada des de la nova rotonda amb Marquès de Camps fins a la nova rotonda amb el carrer Josep Irla.

5.- Execució de la nova rotonda a Països Catalans a l’encreuament amb Josep Irla i creació de la nova plaça a la via lateral entre els carrers Ramón y Cajal i carrer Cervantes.

6.- Des de la nova rotonda  a l’encreuament amb Josep Irla fins al terme municipal de Girona.

L’empresa responsable de les obres preveu intervenir de manera simultània en diversos punts del traçat on s’actua, per poder complir amb els terminis establerts per l’obra.

Es perden les places de zona verda d’aparcament a tocar de l’Estació Jove?2024-07-05T12:01:47+00:00

05/07/2024

El projecte converteix tot l’espai de calçada i zona d’aparcaments actual en una nova plaça, mantenint alguns dels elements vegetals ja existents i afegint-ne de nous.

Les places de zona verda d’aparcament es recuperaran en les properes setmanes al carrer Ramón y Cajal, que passarà a ser zona d’aparcament prioritari per a veïns.

Novetats

MAPES AFECTACIONS

Estació Jove

Tens algun dubte o consulta?

Pots enviar-la a brcat@salt.cat

SECTORS D’OBRA

Go to Top