Guia per fer la preinscripció per internet

1. Clicar el botó de DADES PERSONALS i introduir les dades del pare/ mare / tutor legal.
2. Prémer el botó ACCEPTAR DADES.
3 Prémer el botó AFEGIR REPRESENTAT i introduir les dades del nen/a a inscriure.

Registra’t aquí

A la part superior dreta, apareix el botó CERCAR.  Al clicar aquest botó ens obrirà les
activitats disponibles.

 1. Si cliquem a la lupa, podrem accedir a la informació sobre l’activitat que estem
  consultant.
 2. Si cliquem al llapis, podrem iniciar la inscripció.
 3. Quan iniciem la inscripció, s’obrirà una nova pantalla on primer haurem d’escollir la
  persona que farà l’activitat.
 4. Omplir les variables de l’activitat i omplir les Dades Addicionals.
 5. Clicarem el botó SEGÜENT que es troba a la part inferior dreta.
 6. Ens mostrarà les dades que hem introduit per comprovar-les.
 7. Clicarem el botó FINALITZAR i ja tindrem la inscripció realitzada i finalitzada.

En el cas de que no es demani cap tipus de bonificació, es podrà realitzar el pagament.

Clicar el botó LES MEVES INSCRIPCIONS i escollir la opció que necessitem:

 • Veure detall: apareixen les dades de la inscripció en pantalla
 • Justificant: imprimeix el justificant de la inscripció feta
 • Document de pagament bancari:imprimeix el full de pagament amb codi de barres
  per anar a l’entitat bancària a pagar
 • Pagament on-line:es connecta a una passarel·la de pagament ON-LINE per poder
  pagar amb targeta de crèdit

En el cas de voler demanar una bonificació, no s’haurà d’imprimir el document de pagament ja que s’haurà de fer el tràmit de sol·licitud de bonificació i esperar que l’Ajuntament el resolgui.

Guia per sol·licitar bonificacions per internet

 • Si es demana bonificació en funció de la renda, s’haurà d’especificar totes les dades de
  les persones que estan empadronades al domicili i signar només les majors de 16 anys.
 • Si es demana bonificació per tipologia de família, s’haurà d’especificar quin tipus de
  bonificació es demana.
 • Una vegada emplenada la sol·licitud, s’haurà de signar pel tutor legal del menor ( tant si és
  en funció de renda com si és per tipologia de família), posar la data en què es presenta i
  guardar el document a l’ordinador

Si disposa de certificat electrònic podrà presentar la instància telemàticament.

  • Anar a la plana web de l’Ajuntament i clicar al link de tràmits.
  • Clicar a tramitar instància genèrica.
  • Clicar a « Crear instància genèrica telemàtica».
  • Escollir el sistema per entrar a la instància genèrica ( idCAT mòbil o certificat digital)
  • Emplenar instància genèrica i adjuntar la següent documentació;
  • Fotocòpia DNI/NIE/passaport del tutor legal
  • Fotocòpia DNI/NIE/passaport del nen/a
  • Fotocòpia del full de preinscripció al casal
  • Sol·licitud de bonificació del preu públic dels casals que hem
   guardat a l’ordinador anteriorment.

➢ En el cas de demanar una bonificació en funció de la renda també haurà de presentar:

 • Volant de convivència històric de l’infant inscrit, en cas de no estar empadronat a
  Salt.
 • Justificant / certificat de totes les ajudes que rebi la família ( atur, PIRMI, ajudes de
  la seguretat social, ajudes de serveis socials,…)
 • important marcar l’opció de autorització a l’Ajuntament per consultar les seves
  dades a l’AEAT.

➢ En cas de demanar una bonificació per tipologia de família també s’haurà d’ajuntar:

 • Fotocòpia del carnet oficial acreditatiu de la condició de família nombrosa /
  monoparental.
 • Fotocòpia del carnet oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una
  discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Preinscripcions del 12 al 22 d’abril

Sorteig: 23 d’abril
Sol·licitud bonificacions: del 26 al 30 d’abril.
Atenció telefònica d’ajuda en la tramitació electrònica de 8 a 20h972 23 65 76

Reunió informativa per les famílies:

Casal de lleure:  dimecres 9 de juny a les 19h a la Coma Cros
Casal esportiu: dimecres 9 de juny a les 20h a la Coma Cros

Les persones que facin les inscripcions per internet cal que aquests dia portin la documentació requerida

Més informació: casalsestiu@salt.cat. 972 40 50 07