CONSULTA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SALTINTRODUEIXI EL SEU CODI DE TARGETABonificacions per ús de la deixalleria a les taxes d'escombraries (no comercials):


  • de 6 a 10 usos anuals, un 15% de bonificació.

  • més de 10 usos anuals, un 25% de bonificació.