Desenvolupar les 90 hectàrees del sector sud

TREBALLAR PER ACOLLIR UN CLÚSTER SOCIOSANITARI DE PRIMER NIVELL I REFERENT A CATALUNYA I A LA DEMARCACIÓ

Un parc hospitalari líder en recerca biomèdica i formació universitària situat al sector sud de la vila.

DESENVOLUPAR EL SECTOR SUD

A partir d’un planejament ambiciós i per donar un nou impuls econòmic a Salt

Mapa Hospital Santa Caterina