HABITATGES ESTUDIANTS

  Nom i Cognoms*:

  DNI*:

  Telèfon mòbil (per ex: +34 123456789)*:

  Correu electrònic*:

  Data naixement:

  Estudis a cursar 2024-2025*:

  Centre on es realitzaran els estudis*:

  Aquest centre és a:

  Durada dels estudis:

  Logo NouSalt
  Logo Ajuntament de Salt