JORDI SUBILS RAMOS

Nascut a Girona el 7 d’abril de 1984
Solter
Càrrec: Regidor d’Esports i Salut Pública
Diplomat en Fisioteràpia per la UdG
Postgrau en Fisioteràpia Esportiva
Gerent-fundador del Centre Mèdic FisioSalt i del Centre Espai FisioSalt
jordi.subils@salt.cat