LLUÏSA BLANCH FULCARÀ

Regidora de PSC-CP
Nascuda a Salt, el 06.04.1956
Parella de fet, amb 2 fills
Diplomatura en Magisteri, especialitat Filologia
Titulació a l’escola d’Idiomes: Francès
Cap d’estudis i Directora de l’IES Lloret
Formadora de professorat en la vessant professors i directors
Cap d’estudis del SES de Salt
Responsable de la Generalitat de Catalunya per plantilles de professorat de primària,
secundària, educació especial, FP i Adults
Responsable a Girona del programa MUSE Equilibri i Tolerància
lluisa.blanc@salt.cat