MARGARIDA GALLARDO I PALAU

Nascuda a la Seu d’Urgell
Càrrec: Regidora  de Seguretat Ciutadana/Protecció Civil i Festes.
Mestra. Diplomada en Educació Infantil a la UDG i máster en Educació en la Diversistat a la UDG.
Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària a la UDG.
Postgrau en Direcció de Centres i Serveis Educatiu a la UDG
Pedagogia Sistèmica i Educació emocional AD’s.
margarida.gallardo@salt.cat