REGLAMENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT

Amb data 11 de febrer de 2020 es va constituir, per part dels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, la Comissió tècnica i política amb la missió de definir les característiques del servei d’abastament i distribució d’aigua potable i del servei de sanejament d’aigües residuals als efectes de poder determinar amb posterioritat el sistema de forma de gestió que s’haurà d’adoptar i un cop determinat, elaborar la documentació necessària per a poder aprovar el canvi de forma de gestió.

Del treball d’aquesta comissió el mes d’abril de 2020 es va aprovar el Projecte de revisió del servei d’abastament i distribució d’aigua potable i sanejament d’aigües residuals del sistema de Girona, on es fixen nous objectius que motiven l’aprovació de la nova regulació del servei.

D’acord amb els antecedents exposats es determina la necessitat de redacció i aprovació del nou Reglament del Servei fixant el seu règim jurídic, definint-ne l’abast, les prestacions i el règim de les relacions entre els ens titulars del servei, el gestor del mateix i els usuaris.

Termini obert del 14 de juny al 6 de juliol.

EXPLICA’NS LA TEVA PROPOSTA

    Nom i Cognoms:

    Correu electrònic:

    Telèfon de contacte:

    Quina és la teva proposta?