Reglament d’usos dels equipaments municipals de Salt

En concordança amb els objectius de l’Ajuntament de Salt, aquest reglament d’ús recull la voluntat de promoure l’ús de les instal·lacions i equipaments municipals de Salt, mitjançant la vida associativa del poble per a enfortir la societat civil organitzada.

En aquest sentit l’Ajuntament mitjançant aquest Reglament, vol garantir el bon ús de les instal·lacions esportives, socials, culturals i eductives de Salt a tot tipus d’entitat. Per altra banda, també tenen la possibilitat d’ús dels equipaments municipals els particulars o empreses que vulguin desenvolupar activitats puntuals amb finalitats comercials, sempre que aquestes respectin les normes de convivència envers la comunitat, i sense que existeixi cap tipus de discriminació per raó de sexe, creença religiosa, ètnia o ideologia.

Així doncs, la diversitat d’equipaments municipals de què disposa l’Ajuntament de Salt, així com la gran quantitat i riquesa del teixit associatiu del municipi, fa necessària la regulació dels usos d’aquests equipaments per garantir-ne l’accés i la conservació, garantint la creixent demanda d’activitats a portar-hi a terme. Aquests equipaments estaran al servei de les entitats i la ciutadania del municipi per tal que s’hi puguin desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, d’oci i qualsevol altre que sigui d’interès públic.

Aquest reglament estableix els criteris d’utilització dels equipaments municipals quan l’ús social1 és puntual o esporàdic. En cas que les activitats impliquin la utilització de l’espai com a seu social o bé durant un període superior a tres mesos, la cessió de l’espai es regirà per un conveni signat entre l’entitat sol·licitant i l’Ajuntament de Salt, que en cap cas excedirà els 4 anys de durada, i que es podrà renovar sempre i quan les entitats o associacions mantinguin la seva funció i finalitats.

Mitjançant aquest text normatiu es regula la tipologia d’usuaris, les activitats, el procediment per a l’autorització, les obligacions de l’Ajuntament i els usuaris, entre molts altres aspectes.

Termini obert 

EXPLICA’NS LA TEVA PROPOSTA

    Nom i Cognoms:

    Correu electrònic:

    Telèfon de contacte:

    Quina és la teva proposta?