Des de l’Ajuntament de Salt apostem per reforçar les polítiques d’habitatge, una línia de treball que s’està articulant, en gran part, al voltant d’un potent Parc Municipal d’Habitatge. Aquesta mesura ha d’ajudar a facilitar l’accés a l’habitatge als veïns i veïnes i es desenvolupa a partir de dues accions principals:

  • La compra i adequació d’habitatges per ampliar i consolidar un Parc Municipal d’Habitatge que pugui donar resposta a la demanda actual
  • L’elaboració d’un reglament municipal d’accés a l’habitatge que estableix els criteris i segments de població als quals es preveu dirigir aquestes polítiques d’habitatge.

Un dels primers col·lectius als quals hem volgut adreçar aquestes polítiques d’habitatge ha estat el dels joves. El mes de setembre de l’any 2021 ja es va fer una crida al col·lectiu d’estudiants universitaris que va rebre una resposta molt positiva, superant les places que es van oferir, i a hores d’ara ja estem treballant per ampliar-les el curs 2022-23 (una tendència que consolidarem cada any).

Dins el mateix procés, durant les properes setmanes tenim previst adjudicar els primers pisos destinats a joves i famílies joves menors de 35 anys.

En aquest sentit, voldríem fem una crida als menors de 35 anys que visquin o treballin a Salt i que tinguin interès a accedir a un habitatge de titularitat municipal, per tal que s’inscriguin a la llista de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial (HPO)

Des de l’Ajuntament treballarem per ajustar l’oferta de pisos en funció de la demanda i el criteri d’adjudicació de pisos serà el d’antiguitat d’inscripció a la borsa.