Informació pública de l’avanç Pla parcial urbanístic i divisió subsectors i Pla Parcial del subsector 1

La Junta de Govern Local de l ’Ajuntament de Salt en sessió de data 18/03/2024 ha aprovat inicialment:

A.- L’avanç del Pla Parcial urbanístic i divisió subsectors zones de desenvolupament urbà d’activitat productiva (DUP) i mixta (DUM) Camí dels Carlins-Avinguda de la Pau.

B.- El Pla parcial urbanístic subsector 1 del sector sud

Consulta aquí tots els documents: