FAQ (Preguntes Freqüents)

Suport informàtic

Per desbloquejar les finestres emergents segueixi els passos d’aquest Enllaç

El Navegador Google Chrome ha deixat de suportar tecnologia que utilitzi JAVA i per tant no es pot utilitzar per aquells tràmits que necessitin alguna signatura o emitin algun tipus de documents signat o segellat electrònicament. Ara mateix únic navegador soportat es Internet Explorer.

Signatura amb DNI electrònic:

Signatura amb Internet Explorer:

  • Per defecte, Internet Explorer sobre Windows Vista funciona en “mode protegit”. En aquest mode, no funciona. Cal desactivar-lo per poder signar. (Eines -> Opcions d’internet -> Seguretat -> [ ] Habilita el Mode protegit). Un cop desactivat el mode protegit, Internet Explorer funciona com en Windows XP: demana el consentiment per instal·lar l’applet de Java necessari, detecta els certificats del magatzem i permet signar sense problemes.

Signatura amb Clauer idCAT:

Aquest error és dóna perquè l’arxiu PDF és una plantilla amb un formulari en el seu interior i Google Chrome no l’obre correctament.

Per poder obri-ho correctament haurem de guardar-ho en el nostre ordinador i obrir-ho amb Adobe Acrobat Reader.

Per poder visualitzar i omplir correctament les plantilles es recomana treballar amb una versió posterior a la 9.00 del programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

Pot descarregar les últimes versions de l’ enllaç : http://www.adobe.com/es/products/reader.html

Per saber si tenim el nostre certificat de software ben instal·lat per poder firmar digitalment hem de fer una serie de passos, aquests passos seran diferents en cada navegador, però en el nostre cas només farem l’Internet Explorer i Firefox.

Internet ExplorerEnllaç

Firefox: Enllaç