El premi Tres de Març és una distinció creada per al reconeixement públic
de la persona individual i entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé
que porti a terme la seva activitat a la nostra vila, que s’hagi distingit per la
seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la
vida cultural i cívica a la vila.
El premi Tres de Març s’atorgarà els anys parells a la persona individual i
els anys senars a l’entitat.
Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, el Jurat del
Premi ha decidit que els ciutadans i ciutadanes hi puguin participar de
forma activa; s’admetran les candidatures presentades per persones
físiques o jurídiques. Les propostes hauran de seguir el model de
document que es pot trobar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o
bé a la pàgina web del consistori (www.salt.cat).
Les propostes s’hauran de tramitar mitjançant instància a l’Ajuntament de
Salt, dirigida al president del Jurat dels Premis, abans del 20 de gener de
2021.

Bases del premi

Model de Candidatura

Cartell