Modernització d’infraestructures i serveis

Component PRTR: 11. Transformació Digital i Modernització de les administracions de les entitats locals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Component 11, Inversió 3.

Inversió PRTR: I3. Transformació digital i modernització del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de les Administracions de les CCAA i les EELL.

Convocatòria: Transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals (EELL).Convocatòria 2022.

Data de sol·licitud: 15/12/2022
Data resolució: 20/05/2022
Pressupost del projecte: 242.605,50 €
Subvenció sol·licitada: 242.605,50€
Òrgan responsable: Ministeri de Política Territorial.
Subvenció concedida: 229.249,98€

Actuacions subvencionades
Canvi de servidors físics per virtualització 51.000,00 €
Adquisiciói instal·lació de cabina de discos per rèpliques 22.000,00 €
Adquisició i configuració de NAS 4.500,00 €
Canvi de Firewalls 43.000,00 €
Adquisició de dispositiu de cintes per a còpies de seguretat 11.000,00 €
Adquisició de servidor de còpies 10.600,00 €
Adquisició de portàtils + Dockstation + Monitors 21.644,48 €
Canvi d’antivirus 60.000,00 €
Integrar carpeta ciutadana ambMyGov/Carpeta ciutadana 5.505,50 €