SERVEIS PÚBLICS I OFICINA TÈCNICA

Treballadors de serveis municipals instal·lant una estatua

Els Serveis Públics i Oficina Tècnica està format per un conjunt de professionals que tenen com objectiu principal la programació i gestió de les obres que l’ajuntament promou en relació a l’espai públic, edificis municipals i equipaments públics.
Per poder portar a terme aquesta tasca, els serveis públics disposen de professionals en l’àmbit de la lampisteria, paleteria, jardineria, pintura i conductors, així com personal tècnic i administratiu de suport. La unitat disposa actualment de 14 vehicles (furgonetes i camions).
Les obres poden ser de nova construcció, de reforma o de reparació executades pel propi ajuntament o per una empresa privada.

L’abast de les obres va des de la redacció del projecte fins a la direcció i recepció de les obres. Aquestes fases es poden realitzar pel propi equip de l’ajuntament o mitjançant una contractació externa.