La targeta T-12 és un títol de transport  gratuït per a nens i nenes de 4 a 12 anys que permet utilitzar il·limitadament els serveis de tranport públic integrats dins la zona tarifària del municipi on tingui la residència el titular de la targeta. Té validesa fins el dia abans que el nen/nena compleixi els 13 anys.

Aquesta targeta de transport és personal i intransferible.

Què he de fer per demanar-la?

Presentar el formulari de sol·licitud juntament amb una foto mida carnet, fotocòpia del DNI/Passaport/Llibre de família de la persona menor fotocòpia del DNI/Passaport del pare, mare o tutor legal presencialment a l’Oficina de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Salt (c/Major, 164) en horari de 9 a 13h o per correu electrònic a transportjove@salt.cat

Podeu descarregar el formulari de sol·licitud aquí

L’Ajuntament ho enviarà al Conserci ATMG que verificarà els documents acreditatius i emetrà la targeta, que podreu recollir de nou a l’Oficina de Promoció de la Ciutat en un termini de 15 dies aproximadament.

Més informació aquí:

http://www.atmgirona.cat/upload/doc/INFORME_TARGETA_T12_04feb13.pdf